Päästeamet võttis esmakordselt kasutusele päästejetid

Päästeamet võttis merepäästevõimekuse suurendamiseks esimest korda kasutusele päästejetid. Kuuele Yamaha VX Deluxe jetile paigaldati päästetöödeks vajalikku lisavarustust ning muudeti need päästejettideks. Päästejetid paiknevad Jõhvi, Kunda, Muuga, Keila, Tõstamaa ja Kihelkonna päästekomandos.

Päästeameti Päästetöö osakonna ekspert Erkki Põld ütles, et sel aastal on jettidega reageeritud juba kuuele sündmusele, kõige rohkem on väljakutsetel käinud Muuga jett.

Päästejettide eelised võrreldes paatidega on eelkõige kiiruses, nii veeskamise puhul kui ka kannatanuni jõudmisel. Kõik see lühendab elupäästeahelat ning muudab päästetöid efektiivsemaks.

Merepääste on Politsei- ja Piirivalveameti vastutusalas, kuid Päästeamet osaleb otsingu- ja päästetöödel kaldalähedaselt merealalt. Päästeameti vastutusalas on päästetööde teostamine siseveekogudes.

Fotod päästejettidest on allalaaditavad siit ja video päästejettidest on allalaaditav siit.