Päästeameti demineerijad puhastavad Ida-Virumaad lõhkekehadest

Järgmisel nädalal on Päästeameti demineerijad suurte jõududega Ida-Virumaal, et otsida ja kahjutuks teha lõhkekehi.

Varasema kogemuse ja statistika põhjal on kaardistatud kohad, kust on kõige tõenäolisemalt võimalik lõhkekehi leida. Lähtutud on ka sellest, et nii kohalikud kui ka piirkonda külastavad inimesed võivad nendes kohtades suurema tõenäosusega kokku puutuda plahvatusohtlike esemetega.

„Kevad on lõhkekehade otsimiseks hea aeg, sest talvekülmad on neid maa seest välja kergitanud, samas rohelus on alles tärkamas. Samuti on inimesed kevaditi taas looduses rohkem liikvel ning võivad samuti midagi leida,“ selgitas Päästeameti demineerimiskeskuse Põhja-Eesti pommigrupi juhataja ning demineerimistööde juht Raido Taalmann.

Seetõttu kutsumegi kõiki idavirulasi üles võimalikest lõhkekehadest teavitama. Kui keegi on leidnud mõne kahtlase eseme metsast, pööningult või veekogust, siis teavitage sellest kindlasti hädaabinumbril 112. Ära kahtlast eset mingil juhul ise puutu!

„Hädaabinumbril tuleks helistada isegi lõhkekeha kahtluse korral. Väljasõidu eest kelleltki tasu välja ei nõuta,“ kinnitas Taalmann, ning lisas, et kõik leitavad ja hävitatavad lõhkekehad aitavad muuta ohutumaks ümbritsevat keskkonda.

Demineerimistöödele on kaasatud neli Eesti pommigruppi, Politsei- ja piirivalveamet ja Kaitseväe demineerimisüksus. Lisaks on kaasatud vaatlejatena ka Läti politsei esindajad.

Päästeameti demineerijad teevad plaanilisi demineerimistöid eri piirkondades vähemalt kord aastas, Ida-Virumaal viimati 2020. aastal. Toona leidsid demineerijad kokku 1191 lõhkekeha. Nende hulgas oli 566 mürsku, 451 miinipilduja miini, üks lennukipomm ning 164 granaati.