Päästeameti demineerijad puhastavad Saaremaad lõhkekehadest

Ajavahemikul 20. - 24. mai on Päästeameti demineerijad suurte jõududega Saaremaal, et otsida ja kahjutuks teha lõhkekehi. Sel aastal on kaasatud ka tuukrid, kes otsivad lõhkekehi Karujärvest.

Varasema kogemuse ja statistika põhjal on kaardistatud kohad, kust on kõige tõenäolisemalt võimalik lõhkekehi leida. Lähtutud on ka sellest, et nii kohalikud kui ka piirkonda külastavad inimesed võivad nendes kohtades suurema tõenäosusega kokku puutuda plahvatusohtlike esemetega. Päästeamet kutsub kõiki saarlasi ja muhulasi üles võimalikest lõhkekehadest sel nädalal aktiivselt teada andma. Kui keegi on leidnud mõne kahtlase eseme metsast, pööningult või veekogust, siis teavitage sellest kindlasti hädaabinumbril 112. Kahtlast eset ei tohi mingil juhul ise puutuda.

„Hädaabinumbril tuleks helistada isegi lõhkekeha kahtluse korral. Väljasõidu eest kelleltki tasu välja ei nõuta. Samuti ei järgne karistust "kogemata" koju sattunud mürsust teatamisele,“ kinnitas Päästeameti demineerimiskeskuse Lääne-Eesti pommigrupi juhataja Aivar Post ning lisas, et kõik leitavad ja hävitatavad lõhkekehad aitavad muuta ohutumaks ümbritsevat keskkonda. Demineerimistöödele on kaasatud Päästeameti demineerimiskeskuse neli pommigruppi, mereväe tuukrid, Politsei- ja Piirivalveamet ning kaitseväe demineerimisüksus. Lisaks on kaasatud vaatlejatena Soome kaitseväe esindajad.

Kõigil huvilistel on võimalik demineerimistööde, lõhkekehade ning tuleohutusest ja hädaolukorraks valmisoleku kohta lisainfot saada 18. mail Kuressaare lossihoovis toimuval Muuseumiööl päästeameti telgist. Lisaks kogub päästeamet Kuivastu, Roomassaare ja Kuressaare jahisadamates merenduses kasutatavaid aegunud signaalrakette, säratulesid ja suitsusignaale.

Kogumised toimuvad:

  • Teisipäeval, 21. mail kell 17-18 Kuivastu sadama jahisadamas
  • Kolmapäeval, 22. mail kell 17-18 Roomassaare sadama jahisadamas
  • Neljapäeval, 23. mail kell 17-18 Kuressaare jahisadamas

Plaanilised demineerimistööd koondnime all „Saare Kõmin“ toimuvad Saaremaal juba teist korda. Eelmisel aastal leiti kokku 324 lõhkekeha ja 512 padrunit. Planeeritud tööde käigus kontrolliti üle 20 000 ruutmeetri suurune maa-ala ja 600 meetri ulatuses külateid. Ühtlasi reageerisid demineerijad 30 väljakutsele.

2018. aastal leiti ja tehti kahjutuks kokku 3380 lõhkekeha, neist 815 Saaremaal.