Päästeameti fookuses on kohalike omavalitsuste abistamine

Eriolukorra juht määras piirkondlikeks eriolukorra tööde juhtideks Päästeameti päästekeskuste juhid ning lisaks eraldi tööde juhi Saaremaale. Eriolukorra tööde juhi kõige tähtsamaks ülesandeks on kohaliku omavalitsuse toetamine ning ühtes infos hoidmine, regiooni murede kaardistamine ning nende lahendamine.

Siseminister Mart Helme sõnul on viiruse Eesti-sisest kiiret levikut ja selle laienemise tõenäosust arvestades väga oluline kaasata eriolukorra lahendamisse kohalike päästekeskuste juhid nii põhjas, lõunas, idas kui läänes. „Eriolukorra tööde juhtide ülesandeks on aidata kohalikel omavalitsustel ja regioonis tegutsevatel riigiasutustel viia eriolukorrajuhi kesksed korraldused ja lahendused üle Eesti ellu,“ ütles siseminister Mart Helme. „On oluline, et ülesannete täitmisel üles kerkinud probleemid jõuaksid ühetaoliselt kiirete lahendusteni,“ lisas siseminister.

„Aitame kohalikel omavalitsustel välja selgitada kõik probleemid ning püüame koostöös leida nendele ka võimalikud lahendused. Näeme, et küsimusi ja muresid on palju, sest viiruse levik hõlmab praktiliselt kõiki tegevusvaldkondi, aga eesmärk on tulla sellest keerulisest olukorrast välja ja et saaksime võimalikult kiiresti naasta oma tavapärase elukorralduse juurde,“ märkis Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Näiteks Saaremaal moodustati eile eraldi sündmuskoha staap, mis on ööpäeva jooksul olukorda kohapeal seiranud ning toetanud kohaliku omavalitsuse kriisikomisjoni tööd.

Eriolukorra tööde juhtideks määrati Põhja regioonis Põhja päästekeskuse juht Marko Rüü, Lõuna regioonis Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos, Lääne regioonis Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla, lisaks Saaremaal Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe ning Ida regioonis Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann. Eriolukorra tööde juht allub oma ülesannete täitmisel eriolukorra juhile.