Päästeameti Ideesprint stardib taas!

Eelmisel aastal toimus esimest korda menukas Päästeameti Ideesprint, mille käigus töötati välja lennukaid ideid oluliste kitsaskohtade lahendamiseks. Tempokas ideekiirendi tuleb taas juba 19. märtsil Tallinnas!

Kutsume taaskord kogu päästepere - päästjaid, kontoritöötajaid ja vabatahtlikke üles esitama meeskondadena oma sprintimist vajavaid ideid! Kui Sinu projekt jäi eelmisel aastal „ukse“ taha, võid selle julgelt uuesti esitada! Võid kindel olla, et tegemist on ühe vahva ja kasuliku päevaga, kus Sul on võimalus juba kaua aega peas küpsenud ideid või lahendamist vajavaid kitsaskohti koos teiste kaasmõtlejatega edasi arendada.

Mis on ideesprint?

Ideesprint on sündmus, mis võimaldab analüüsida ja vaadelda teemasid, mille puhul kaasarääkimise võimalused on täna olemas, lõplikke otsuseid pole veel tehtud ja tegevuste tasandil sekkumine leidlike ja nutikate ideedega on võimalik. Ideesprint pakub ühist aega ja ruumi, ühes läbimõeldud metoodika ja toetavate mentoritega kitsaskohtade ja lahenduste kallal töötamiseks.

Ideesprindi konkursil osalemiseks esita oma idee ja komplekteeri meeskond! Edukad projektid valitakse välja arendusosakonna eestvedamisel. Konkursi korras pääseb Ideesprindile kuni 7 projekti 5-7 liikmeliste meeskondadega.

Kes on oodatud osalema?

Osalema on oodatud kõik Päästeameti töötajad ja vabatahtlikud. Samuti võivad ideede esitajad vajadusel meeskondadesse kaasata häid koostööpartnereid ka Päästeameti väliselt.

Millised teemad on oodatud?

Ideesprindile on oodatud kõik teemad, mis on:

  • väga aktuaalsed ja vajavad tähelepanu juba 2024. aasta jooksul;
  • piisavalt keerulised ja väljakutsuvad, mille puhul ükski töötaja, ametnik, päästja ega vabatahtlik sellest üksi jagu ei saa;
  • pikalt seisnud riiulil, kuna aega nendega tegelemiseks on nappinud;
  • takerdunud millegi muu kui rahalaevade aeglase liikumise taha;
  • esitaja(te) jaoks põnevad, motiveerivad ja panevad Sinu erialased silmad särama!

Esita oma idee kuni 6. veebruarini SIIN.

Kuidas komplekteerida meeskonda?

Idee esitamisel mõtle, kes võiksid kuuluda Sinu meeskonda ning kui kaasamõtlejad on juba olemas, siis saad nad idee esitamisel juba kirja panna. Kui meeskonda veel koos ei ole, siis võid alati ühendust võtta ja saame koos arutada, keda võiks meeskonda kutsuda.

Kui Sul endal ideed ei ole ja mõnda meeskonda ka veel ei kuulu, kuid sooviksid siiski väga Ideesprindist osa võtta, siis:

1. Suhtle kolleegidega ja ehk leiad mõne toreda idee, milles kaasa lüüa.

2. Mõtle veelkord järele, äkki Sul on siiski mõni idee või murekoht, mis vajaks edasi arendamist või lahendamist.

Mis on sel korral uutmoodi?

Mentorite tugi ei piirdu vaid Ideesprindi päevaga, vaid eksperdid on soovi korral abiks tiimidele kogu aasta vältel, et uudsed lahendused veelgi küpsemaks saada.

Kuidas läks esimene Päästeameti ideesprint?

Eelmise aasta osalejate tagasiside on olnud positiivne ja julgustav! Üks edukaim projekt oli joatoru ja vooliku opereerimist lihtsustav kandeseade, mis tänaseks on jõudmas edasiarendusteks teadlaste lauale. Jaotoru projekti eestvedaja Marko Remlik sai ideesprindilt juurde ka motivatsiooni, sest mh ka juhtkond toetas tema ideed. Marko on kindel, et meie inimestel on peas küpsemas häid ideid ning ideesprindil osalemine on suurepärane võimalus neid edasi arendada. Marko julgustab kõiki enda ideid üles andma, sest nii võib ideest ka päriselt midagi saada! Eelmisel aastal lennutati ideid ka järgmiste teemade osas: mobiilse kriisiraadio loomine, ATeS (vale)väljakutsete vähendamine, väljaõppe süsteem ohutusjärelevalve inspektoritele, sündmuse järgne psühholoogiline abi, erinevate osapoolte vaheline veevõtukohtade andmehaldus ja tuleohutusteenuste pakkujate tunnustamise süsteem.

Vaata ka Päästeameti esimese ideesprindi kokkuvõtvat videot SIIN!

Kes on ideesprindi mentorid?

Meie koostööpartneriteks ja mentoriteks on mitmekülgse kogemusega Kasvulava ekspertide kahurvägi: Mai Timmi, Indrek Maripuu, Erkki Peetsalu, Taavi Karu ja Siim Pütsepp.

Võta kiires töötempos korraks aeg maha ja mõtle sellele, et Sinu väikesest ideest võib ühiselt sündida midagi suurt, sest kõik head ideed on aega väärt!

Kõikide küsimuste või ettepanekute osas võtke julgelt ühendust ... või 5787 8175; 4175

Häid ideid ja rohket osavõttu soovides
Ideesprindi korraldustiim