Päästeameti inspektorid kontrollivad nädala lõpus Virumaa meelelahutus- ja toitlustusasutuste tuleohutust

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektorid kontrollivad 28. ja 29. juunil Ida- ja Lääne-Virumaa baaride, kohvikute, ööklubide, piljardi- ja bowlingusaalide ning kasiinode tuleohutusnõuete täitmist.

Kontrollitakse evakuatsiooniteid ja -valgustust, tuletõkkeuste seisukorda ja tulekustuteid, ATS keskseadme korrasolekut, samuti töötajate teadmisi ohu korral tegutsemise kohta. Eelmise aasta kevadel kontrolliti kokku 29 asutust, puudusi oli neist 21-s. Enim oli probleemiks nõuetele mittevastavad tulekustutusvahendid ning väljumis- ja evakuatsiooniteed ei olnud kasutatavad või olid raskesti läbitavad.

Päästeameti inspektorid korraldavad igal aastal kontrollkäike meelelahutus- ja toitlustusasutustesse. Päästeamet tuletab meelde, et tuleohutuse seisukohast peab korras olema:

  • evakuatsiooniteede tähistus ning nende ohutu- ja takistusteta läbipääs;
  • evakuatsiooniteede valgustus ja süsteemi hooldus;
  • tuletõkkeuste nõuetekohane kasutamine. Need peavad sulguma automaatselt ja olema püsivalt suletud asendis. Kui uksi on vaja lahti hoida, tuleb neile paigaldada magnetsulgurid;
  • piisav hulk õigesti paigutatud ja kontrollitud tulekustuteid;
  • tulekahjusignalisatsiooni dokumentatsioon ja hooldus;
  • töötajate teadmised ja oskused ohu korral tegutsemise, tuleohutuspaigaldiste asukoha ning nende kasutamise kohta.