Päästeameti ja Kaitseväe demineerijad puhastavad Saaremaad lõhkekehadest

Ajavahemikul 24.- 30. aprillil korraldab Päästeameti demineerimiskeskus plaanilised demineerimistööd Saaremaal, et otsida ja teha kahjutuks lõhkekehi. Suuremahulistele demineerimistöödele on kaasatud Kaitsevägi koos liitlastega Belgiast ja Luksemburgist.

Esmakordselt on kaasatud ka abidemineerijad. Sel perioodil võib olla Saaremaal näha tavapärasest rohkem erisõidukeid ja kuulda võib tavapärasest rohkem lõhketööde tagajärjel tekkivat müra.

Plaanilised demineerimistööd koondnime „Saare Kõmin“ all toimuvad eeskätt Sõrve piirkonnas. „Otsingutööde asukohad asuvad peamiselt Sõrves, mis on valitud varasemat kogemust arvestades ning vanade lahingukaartide uurimise tulemusel,“ ütles Päästeameti demineerimiskeskuse Lääne-Eesti pommigrupi juhataja Aivar Post. Ainult plaaniliste töödega siiski ei piirduta. „Reageerime vajadusel üle Saare- ja Muhumaa. Kui keegi on leidnud mõne kahtlase eseme metsast, pööningult või veekogust, siis teavitage sellest kindlasti hädaabinumbril 112. Kahtlast eset ei tohi mingil juhul ise hakata liigutama. Hädaabinumbril tuleks helistada isegi lõhkekeha kahtluse korral. Väljasõidu eest kelleltki tasu välja ei nõuta. Samuti ei järgne karistust koju sattunud mürsust teatamisele,“ kinnitas Aivar Post ning lisas, et kõik leitavad ja hävitatavad lõhkekehad aitavad ümbritsevat keskkonda ohutumaks muuta.

Kuressaare Kultuurikeskuses, aadressil Tallinna 6, on samal ajal pandud üles Eesti Tuletõrjemuuseumi rändnäitus, mille raames on üles seatud ka killuke Eesti demineerimise ajalugu, saab lugeda käitumisjuhiseid ning tutvuda demineerimistööga. Näitus on Kultuurikeskuses avatud maikuu lõpuni.