Päästeameti lauaõppus testis ulatusliku evakuatsiooni läbiviimist

Äsja lõppenud Päästeameti lauaõppus keskendus suuremahulise evakuatsiooni korraldamisele, juhtimisele ja läbiviimisele hädaolukorras. Õppus oli esimene avalöök sügisel toimuvale suurõppusele CREVEX 2023.

2022. aasta lõpus allkirjastas Päästeamet ulatusliku evakuatsiooni korraldamise plaani. Plaani eesmärk on leppida kokku ulatusliku evakuatsiooni korraldamisse kaasuvate asutuste ja organisatsioonide vastutus ning ülesanded, et tagada koordineeritud ja õigeaegsed evakueerimisoperatsioonid.

„Õppus pani proovile eri ametkondade ja asutuste koostöövõime ulatusliku kriisi lahendamisel,“ märgib õppuse peakorraldaja Marti Magnus. „Samuti andis lauaõppus treenitavatele hea sissevaate, millega tuleb sügisel toimuval põhiõppusel enim arvestada ja millele tähelepanu pöörata,“ lisab Magnus.

Ulatuslik evakuatsioon on hädaolukorra või selle ohu korral elanikkonna ajutine ümberpaigutamine ohutusse asukohta. Evakuatsioon võib toimuda ohukahtluse korral enne sündmust, selle ajal või pärast, kas vabatahtlikult või soovituslikult. Ulatuslik evakuatsioon peab toimuma kiiresti ja turvaliselt. Selle saavutamine sõltub palju korraldamisest, kuid veelgi enam inimeste teadlikkusest, valmisolekust ja oskusest hädaolukorras tegutseda ja hakkama saada.

Iga nelja aasta tagant toimuv kriisireguleerimise õppus toimub 28.-29. september 2023 Harjumaal. Õppusel testitakse hädaolukorra lahendamise oskust ja ohualasse jäävate inimeste ulatuslikku evakueerimist ning ohuteavituse ja kriisikommunikatsiooni toimimist. Samuti harjutatakse reaalajas ligi 1000 inimese evakueerimist ohualast ning protsessi käigus avatakse koostöös kohalike omavalitsustega evakueeritavate majutamiseks evakuatsioonikohad.

CREVEX 2023 õppuse laiem eesmärk on harjutada ja kontrollida üleriigilise hädaolukorra lahendamise võimet ja asutuste toimepidavust. Õppus viiakse läbi koostöös avaliku sektori ametkondadega, kohalike omavalitsuste, piirkonna elanike ja erasektoriga.

Kompleksõppust CREVEX 2023 koordineerib keskselt Riigikantselei. Lisainfo SIIT.