Päästeameti lõkkepatrulli tulemused: järelevalveta jäetud ja ohtlikult suured lõkked

Möödunud nädalavahetusel teostas Päästeamet üle Eesti lõkkepatrulle, nõustades ja suunates inimesi tuleohtlikul ajal ohutult käituma. Kokku tuvastasid päästjad pea 50 ohtlikku lõket, mida tuli ka kustutada. Lisaks ohtlikele lõketele oli nädalavahetusel 107 metsa- ja maastikutulekahju ehk iga viies aset leidnud metsa- ja maastikutulekahju toimus just munadepühade ajal.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnul läksid patrullid igati plaanipäraselt. „Peamised probleemid, mis päästjad tuvastasid oli tingitud inimeste hooletusest – järelevalveta jäetud ja ohtlikult suured lõkked ning esmaste kustutusvahendite puudumine,“ tõdes Tagne Tähe. Tähe lisas, et lõkke tegemisel ei tohiks tähtis olla mitte lõkke suurus vaid selle ohutus ning mõnusa meeleolu loomiseks piisab ka väikesest lõkkest.

Kahjuks oli kontrollidest hoolimata möödunud nädalavahetusel ka mitmeid metsa- ja maastikupõlenguid. Üks suuremaid sündmusi, mida päästjatel nädalavahetusel kustutada tuli, oli pühapäeval, 21. aprillil Võru vallas kui hoonetele liiga lähedale tehtud suurest ja halvasti valvatud lõkkest lendas säde vanale laut-küünile ja tuld võttis kõrval oleva sauna katus. Tule levik ülejäänud saunale, lähedal asuvale kuurile ja eluhoonele suudeti õnneks ära hoida. Teine sündmus oli laupäeval, 20.aprillil Põhja-Pärnumaa vallas, kus päästjate sündmuskohale jõudes tuli sauna räästa alt suitsu. Tulekahju sai ilmselt alguse naabri tehtud lõkkest, kust lendasid sädemed sauna räästa vahele. Päästjad kustutasid saunapõlengu ning likvideerisid ka naabri lõkke.

Kokku on 21.aprilli seisuga olnud 538 metsa- ja maastikutulekahju, neist 331 on olnud kulupõlengud. Kõige rohkem on metsa- ja maastikupõlenguid olnud Harjumaal - kokku 148. Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine on aastaringselt keelatud!

Lõkke tegemisel pea meeles:

  • Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ja tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.
  • Lõket tee vaid vaikse tuulega ja tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale, või muule põlevmaterjalile
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;
  • Tuleohtlikul ajal peab lõke olema metsast vähemalt 20 meetri kaugusel.
  • Alla 1 meetrise läbimõõduga lõke peab olema vähemalt 8 meetri kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjali hoiukohast (puukuurist vmt)
  • Suurem kui 1 meetrise läbimõõduga lõke peab asuma mistahes hoonest või põlevamaterjali hoiukohast 15 meetri kaugusel.
  • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti vm)
  • Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.

Infot ohutuks grillimiseks ja lõkke tegemiseks saad küsida ka päästeala infotelefonilt 1524.