Päästeameti ohutusjärelevalve inspektorid kontrollisid meelelahutusasutusi

Päästeameti Lõuna päästekeskuse inspektorid käisid 29.-30. novembril reidil meelelahutusasutustes ja toitlustusettevõtetes, et kontrollida, kuidas külastajate ohutuse tagamiseks tuleohutusnõudeid täidetakse. Kontrolliti asutusi õhtul nende aktiivse tegutsemise ajal Tartu linnas, Kambja vallas, Viljandi linnas, Valga linnas, Otepää linnas, Sangaste alevikus, Jõgeva linnas ja Põltsamaa linnas. Eeskätt kontrolliti evakuatsiooniteid ja -valgustust, tuletõkkeuste kasutamist ja tulekustuteid, samuti töötajate teadmisi ohu korral tegutsemise kohta.

Ohutusjärelevalve büroo inspektor Pille Pluumo leidis Valgas asuva baari trepi alt kontrollimata tulekustuti. Kustuti peab olema õigeaegselt hooldatud, töökorrasolek kontrollitud ning paigaldatud kergesti ligipääsetavasse kohta.
Ohutusjärelevalve büroo inspektor Pille Pluumo leidis Valgas asuva baari trepi alt kontrollimata tulekustuti. Kustuti peab olema õigeaegselt hooldatud, töökorrasolek kontrollitud ning paigaldatud kergesti ligipääsetavasse kohta.

Kokku kontrolliti 37 klubi, pubi, baari, toitlustuskohta ja paari suuremat kontserdi- ning näitemängupaika. Tuleohutusega oli kõik korras 24 asutuses. Ülejäänutes leidsid inspektorid kokku 27 rikkumist. 11 korral alustati väärteomenetlused, millega määratakse süüdlastele rikkumiste eest rahatrahvid, neljal puhul alustatakse puuduste kõrvaldamiseks haldusmenetlused. Haldusmenetlusega antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg ning määratakse sunniraha.

Korras peab olema:

  • Evakuatsiooniteede tähistus, nende ohutu ning takistusteta läbitavus ja evakuatsioonivalgustus.
  • Tuletõkkeuste nõuetekohane kasutamine. Need peavad sulguma automaatselt ja olema püsivalt suletud asendis. Kui uksi on vaja lahti hoida, tuleb neile paigaldada magnetsulgurid.
  • Piisav hulk õigesti paigutatud ja kontrollitud tulekustuteid.
  • Tulekahjusignalisatsiooni dokumentatsioon ja hooldus.
  • Töötajate teadmised ja oskused ohu korral tegutsemise, tuleohutuspaigaldiste asukoha ning nende kasutamise kohta.