Päästeameti ohutusjärelevalvet hakkab vedama Maret Rannala

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna uueks juhatajaks saab Maret Rannala. Uus juhataja alustab tööd 2. aprillil. Juhi vahetus on seotud senise osakonna juhataja Tagne Tähe siirdumisega Lõuna päästekeskuse juhiks.

Ootused ohutusjärelevalve valdkonna tööle on nii ühiskonnas kui ka Päästeametis kõrged. Olgu nimetatud erasektori kaasamine ohutusjärelevalvesse, valdkonna töö üha suurem keskendumine peamistele riskidele nii kemikaali- kui ka tuleohutuses, suurem nõudlikkus ohutuskultuuri tekkel, kus ohutusnõudeid teatakse ja täidetakse jne. Sama oluline on ka ohutusjärelevalvele selge rolli leidmine Päästeameti elanikkonnakaitseliste ülesannete täitmisel.

Maret on vääriline uus juht, kes eeltoodud väljakutsetega hakkama saab. Maret liitus Päästeametiga 7. novembril 2011, kui asus tööle õigusosakonna juristina. Ta töötas õigusosakonnas erinevatel ametikohtadel spetsialistist juhi kohusetäitjani (sh õigusosakonna juhi kohustes aastatel 2014-2017). Alates 19. märtsist 2018 siirdus Maret Põhja päästekeskusesse ohutusjärelevalve büroo juhiks. Viimasel aastal on Maret vastutanud Päästeameti elanikkonnakaitse lisaeelarve eesmärgipärase ja vastutustundliku kasutamise eest, mille maht on üle 50 miljoni euro. Eeskujulike töötulemuste eest on Maretit tunnustatud mitme tänukirjaga ning aastal 2017 päästeteenistuse medaliga.

Eeltoodud kogemuste portfell erinevates valdkondades ning Päästeameti erinevatel tasanditel loob head eeldused, et Päästeamet saab endale järjekordse suurepärase juhi ohutusjärelevalve valdkonnale. Edu ja õnne Maretile uutes väljakutsetes ohutusjärelevalve valdkonna töö suunamisel ja juhtimisel!

Tauno Suurkivi
Peadirektori asetäitja