Päästeameti Päästetöö osakonna juhatajaks saab Martin Lambing

Päästetöö osakonna juhataja Heiki Soodla liikumisega Lääne Päästekeskuse juhiks ja vabanenud ametikohale kuulutatud konkursiga valiti uueks Päästetööde osakonna juhiks Martin Lambing. Martin Lambing alustab tööd Päästeametis 22. jaanuaril 2018.

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul oli Päästetööde osakonna juhi konkurss väga tugev, kokku kandideeris 11 inimest nii Päästeameti seest kui ka väljastpoolt. „Martin Lambing osutus valituks, kuna tal on olemas kogemused päästetöö valdkonnast nii päästjana kui tuleohutusjärelevalve spetsialistina Päästeametis, aga ka laiemalt pääste- ja kriisireguleerimispoliitika kujundamisel Siseministeeriumis ja Riigikantseleis,“ lisas Kuno Tammearu.

Martin Lambing on olnud pääste- ja ohutusvaldkonnaga seotud kogu oma tööelu – asudes teenistusse 2006. aastal Lääne-Eesti Päästekeskusesse Kärdla keskkomandostuletõrjuja-päästjana, seejärel olnud mitmel ametikohal tuleohutusjärelevalve osakonnas ning alates 2011. aastast on Martin Lambing töötanud Siseministeeriumis pääste ja kriisireguleerimispoliitika osakonnas nõunikuna ning Riigikantseleis.

Martin Lambing on lõpetanud Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse eriala, jätkanud õpinguid Sisekaitseakadeemias omandandes sisejulgeoleku magistrikraadi cum laude’ na. Jätkates haridusteed Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas omandas Marin Lambing sellel aastal sotsiaalteaduse bakalaureuse kraadi.