Päästeameti patrullid: muret tekitavad kulupõlengud, kogunevad noored ja eakad

Päästeamet on alates märtsi lõpust teinud patrulle, et kontrollida lõkete ohutust tuleohtlikul ajal. Patrullide käigus kontrollitakse ka seda, kuidas peavad inimesed avalikes kohtades kinni eriolukorra tõttu kehtestatud piirangutest. Suuremaid alasid on kontrollitud droonidega. Esimese nädalaga on Päästeamet teinud 818 patrulli, keskmiselt 100 patrulli päevas.

Aasta algusest 5. aprillini on registreeritud 252 metsa- ja maasikupõlengut üle kogu Eesti ning enim teevad muret kulupõlengud. Inimesed kipuvad lõkke tegemisel alahindama ilmastikuolusid ning see on toonud kaasa ulatuslikke maastikupõlenguid. Patrullidest selgub, et üldiselt peavad inimesed kehtestatud liikumispiirangutest kinni ning mõistavad ka piirangute vajalikkust, kuid muret tekitavad rahvarohked kogunemised looduskaunites kohtades, noorte kogunemised ja liikumispiiranguid eiravad eakad.

„Kuigi linn oli üldiselt üsna tühi, hakkas silma, et kogunetakse siiski kaupluste juures. Pensionipäevale järgnenud nädalavahetusel tulid eakad inimesed sisseoste tegema ja eksiti ka 2+2 reegli vastu. Tegime selgitustööd ning kordasime ohutuseks vajalikud reeglid üle,“ ütles Rapla päästekomando meeskonnavanem Villu Pihlakas.

„Noori oli kogunemas märgata küll, kuid päästeautot nähes joosti laiali. Seega võib järeldada, et piirangutest teatakse, kuid alati neid ei järgita,“ rääkis Tartu Annelinna komandopealik Jaano Maask.

Alanud nädalaks prognoosib ilmateenistus sooja üle 10 kraadi, kohati ulatub temperatuur 17 kraadini. Päästeamet soovitab seoses koroonaviiruse tõkestamiseks loodud piirangutega igasugused ühised koosviibimised praegu edasi lükata ning õue minnes piirduda jalutuskäikudega kas üksi, kahekesi või vaid kõige lähemas pereringis, hoides teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahet. Samuti tuletab Päästeamet meelde, et tuleohtlikul ajal tohib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades ning järgida tuleb tuleohutusnõudeid. Kulu põletamine on keelatud aastaringselt.