Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu avaldus

Eile õhtul kell 22.17 sai häirekeskus teate, et Ida-Virumaal Lüganuse vallas Aa külas põleb Männiku pansionaat, kus viibis sel hetkel kokku 47 inimest. Väljakutsele anti kõrgeim prioriteet.

Päästjate kohale jõudes alustati kõige olulisema asjana inimeste päästmise ning evakueerimisega, sest inimelu on kõige tähtsam. Kahjuks hukkus põlengus siiski kolm inimest ning üks kannatanu viidi haiglasse. Tunnustan siinkohal Lüganuse vallavalitsust, kes tegutses väga kiirelt 41 evakueeritud inimesele asenduspindade leidmisega ja suhtles lähedastega.

Avaldan veelkord sügavat kaastunnet hukkunute lähedastele. Päästeameti jaoks on elu kõige tähtsam ja see on hindamatu. Seepärast oleme ka oma tuleohutusalastes nõuetes järeleandmatud ja seda eriti hoolekande-, ravi- ja lasteasutustes. Tuleohutusnõuete eesmärk ongi see, et tulekahju ei puhkeks. Ja kui tulekahju siiski puhkeb, et siis saaks kõik elanikud sellest ruttu teada; et tuli ja suits hoones kiirelt ei leviks ning kõik elanikud saaks kiirelt hoonest välja ja päästemeeskonnad neid aidata.

Tuleohutusnõuete täitmise eest vastutab aga hoone omanik. Asutuse juhi ülesanne on kindlustada, et töötajad oskavad tulekahju või muu õnnetuse korral kiirelt ja adekvaatselt reageerida ja hoolealused ohutusse keskkonda toimetada.

Päästeamet tegi Männiku pansionaadis tuleohutusalase ülevaatuse 2019. aasta 27. novembril. Toona esines rikkumisi evakuatsioonipääsu märgistuses ning evakuatsioonivalgustuse hoolduse dokumentide ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni dokumentidega. Need puudused likvideeriti kiirelt ning kehtivad ettekirjutused hoonele puuduvad. Teadaolevalt oli hoone ehituslikult tuleohutuse mõistes heas seisukorras.

Praegu käivad menetlustööd, et selgitada välja tulekahju tekkepõhjus. Menetlust juhib PPA ja Päästeamet on kaasatud. Menetlusega selgitatakse välja ka see, missugune oli hoone tuleohutuslik olukord enne tulekahju puhkemist.

On väga murettekitav, et lühikese aja jooksul on olnud mitu väga suurt tulekahjut kõrge riskitasemega hoonetes. 8. jaanuari õhtul põles Maardus Kallasmaa tänaval sotsiaalmaja. Maardu põlengus õnneks keegi ei hukkunud, kuid paraku oli ka selles tulekahjus kannatanuid. Hoones viibis 46 inimest, neist 6 anti üle kiirabile, 2 tõsisemate vigastustega. 2020. aasta 19. jaanuaril oli tulekahju Kohtla-Järve linnas Järveküla teel asuvas sotsiaalmajas. Evakueeriti 23 inimest, üks inimene suri.

Päästeamet tegi 2020. aastal kokku 5827 tuleohutuskontrolli, neist hoolekandeasutustesse 128. Lisaks tehti eriolukorra ajal virtuaalnõustamisi 259 hooldekodus, seega kokku tegeleti 387 hoolekandeasutuse tuleohutusega. 2021. aastal plaanib Päästeamet teha tuleohutuskontrolli 6050 ehitisel, neist hoolekandeasutustes 459. Kutsun siinkohal hoolekandeasutusi üles kontrollima, et nende hoonetes oleks tuleohutus tagatud, nõuded täidetud ning personal koolitatud tulekahju korral käituma, selleks vajadusel tuleohutusspetsialiste kaasates.

Kuno Tammearu

Päästeameti peadirektor