Päästeameti peadirektori asetäitjana alustab Andreas Anvelt

Tänasest asub Päästeameti peadirektori asetäitjana halduse alal tööle Andreas Anvelt, kes hakkab juhtima Päästeameti tugivaldkondade tööd.

„Andreas Anveltil on pikaaegne julgeoleku ja riigikaitse ning avaliku sektori juhtimise kogemus,“ ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ning lisas, et usub Anvelti võimekusse jätkata Päästeameti kujundamist kaasaegseks ja tugevaks avaliku sektori organisatsiooniks, kus väärtustatakse kõiki töötajaid, tehakse koostööd ühise eesmärgi nimel ja nähakse loova töökeskkonna kasu paremate tulemuste saavutamisel.

Päästeamet on suuruselt kolmas valitsusasutus, kus töötab ligi 2200 inimest. Eesti ühtsesse päästevõrgustikku kuulub ligi 200 kutselist ja vabatahtlikku komandot, kokku 4100 päästjaga.

„Päästeamet on väga kõrge usaldusega riigiasutus ning see kohustab tõsiselt pingutama, sest kõrge usaldusega kaasneb ka suur vastutus,“ ütles Andreas Anvelt ja lisas, et tal on hea meel Päästeameti meeskonnaga liitumise üle.

Andreas Anvelt on lõpetanud Sisekaitseakadeemia politsei õppesuuna ja tal on magistrikraad haldusjuhtimise erialal Tallinna Tehnikaülikoolist. Anvelt on töötanud Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektorina ja ka politseis erinevatel ametikohtadel.

Päästeameti juhtkond on kolmeliikmeline – peadirektor Kuno Tammearu ning kaks peadirektori asetäitjat. Peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi vastutab päästetöö, ennetustöö, ohutusjärelevalve, demineerimise, hädaolukordadeks valmisoleku ja vabatahtliku pääste valdkondade eest. Peadirektori asetäitja halduse alal vastutab valdkondade eest, millega tegeleb arendusosakond, haldusosakond, personali- ja asjaajamise osakond, rahandusosakond, kommunikatsiooniosakond ning õigusosakond. Möödunud aasta detsembrini peadirektori asetäitjana töötanud Kairi Rikko lahkus ametist omal soovil.

Päästeamet hoiab Eesti inimeste ohutust ja on usaldusväärne partner turvalisuse tagamisel.