Päästeameti peadirektorina alustas tööd Margo Klaos

Täna, 3. aprillil alustas Päästeameti peadirektorina tööd Margo Klaos, kes varem juhtis Lõuna päästekeskust.

Margo Klaos on töötanud päästevaldkonnas kaua ja hindab praeguse Päästeameti seisundit väga heaks. „Päästeamet on usaldusväärne, tugev ja väärikas organisatsioon – hoiame päästmise ja ennetustööga igal aastal ära sadade inimeste surma. Aasta-aastalt oleme saavutanud üha enam just ennetustööga. See tähendab Eesti inimestele rahulikumat elu ja vähem tragöödiaid,“ ütles Margo Klaos ja lisas, et viimastel aastatel on varasemast veelgi tähtsamaks muutunud Päästeameti roll kogu riiki hõlmavate kriiside korral.

„Ukraina sõja õppetundidest oleme saanud endale hädavajaliku fookuse ehitada üles selline elanikkonnakaitse, mis pakub Eesti inimestele kaitset ka sõjaliste rünnete korral. Üheks suureks sihiks Päästeametile on hakata koostöös mitmete partneritega elanikele kriisideks valmisolekut õpetama,“ rääkis Klaos.

Samaaegselt on vältimatult vajalik luua inimeste kaitsmiseks valmisolek, et neid vajadusel kiiresti hoiatada, viia läbi ulatuslikku evakuatsiooni, pakkuda varjumiskohti ning suuta päästa abivajajaid ülikeerulistest tingimustest. „Kõik need lisavõimed vajavad arvestatavat täiendavat eelarvet, ilma milleta neid luua ei saa. Elanikkonnakaitse arendamise kõrval kaitseme Eesti elanikke endiselt väga võimeka ja kogu riiki katva päästevõrgustikuga ning säästame võimalikult paljud elud hea ennetustööga,“ ütles Päästeameti peadirektor.

Enne Päästeameti peadirektoriks saamist oli Margo Klaos Lõuna päästekeskuse juht ja Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni esimees. Varem on ta on töötanud Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juhina ning Sisekaitseakadeemias õppejõuna, ta on olnud Järvamaa päästeteenistuse direktor. Lisaks on Klaos Päästeameti esindaja Euroopa Päästepealike Assotsiatsioonis FEU ning Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liidu juhatuse esimees. Margo Klaosel on Tallinna Tehnikaülikoolist magistrikraad haldusjuhtimises ning ta jätkab õpinguid Tartu Ülikoolis sotsioloogia doktoriõppes. Ta on cum laude lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia Päästekolledži.
Kuno Tammearu ametiaeg Päästeameti peadirektorina lõppes 1. aprillil.