Päästeameti projekt „500 kodu tuleohutuks“ on jõudnud lepingute allkirjastamisteni

Päästeamet ja Tallinna linn sõlmisid lepingu, mille raames muudetakse projektiga „500 kodu tuleohutuks“ linna haldusterritooriumil tuleohutuks umbes 130 kodu. Riik panustab projekti kokku 1,5 miljonit eurot ja kaastakse kõik 79 omavalitsust.

Iga kohalik omavalitsus saab oma elanike elamistingimusi parandada sellega, et panustab omalt poolt projekti. Tallinna linna finantseering on projektis 227 632 eurot, millele lisandub sama suur riigi toetus. „Olen väga rahul, et oleme leidnud ühise projekti, kus riik ja kohalikud omavalitsused astuvad ühte jalga õnnetuste ennetamiseks. Ja see on alles esimene samm pikemas tegevuste plaanis vigastussurmade arvu vähendamiseks,“ ütles siseminister Andres Anvelt.

Projekti käigus korrastatavad kodud valib Päästeamet välja koostöös kohalike omavalitsustega. Tuleohutuks muudetakse lastega perede, eelkõige lasterikkad, erivajadustega inimeste ning üksi elavate eakate kodud, kes on korrastatava eluruumi omanikud ja elavad selles ruumis.

Eestis on täna vähemalt 5000 kodu, mida Päästeamet peab tuleohtlikuks. „Me näeme, et ainult ennetuse ja nõustamisega ei ole võimalik kõiki kodusid korda teha. On paljulapselisi peresid, puuetega inimesi, üksi elavaid vanureid ja teisi, kelle jaoks käib ise enda turvalisuse eest hoolitsemine üle jõu. Sellisel juhul peavad nende elukeskkonna parandamisse panustama riik ja omavalitsus,“ ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on projekti eesmärk lahendada toimetulekuraskustes leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid. "Paraku on Tallinnas juhtunud mitmeid traagiliste tagajärgedega õnnetusi, mille sagedaseks tekkepõhjuseks on olnud korrast ära ning ohtlikud kütte- ja elektrisüsteemid. Seetõttu on Tallinna linnal väga hea meel osaleda projektis ning muuta eluruumid tuleohutuks nendel inimestel, kes vajavad kõige enam riigilt ja kohalikult omavalitsuselt tuge," selgitas Mölder.

Projekti raames tehtavate tööde hulka kuuluvad: küttekolde ehitamine, paigaldamine ja parandamine; kütteseadme paigaldamine, korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine; elektrisüsteemide uuendamine; korstnapühkimise teenus; suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti, tuletekk; puuetega inimeste erilahendused kõigis eelnimetatud tegevustes; töödega otseselt seotud vajalikud lisategevused (koristus, prügivedu jms).