Päästeameti projektikonkurss kogukondadele oli edukas

Möödunud aastal kuulutas Päästeamet välja projektikonkursi, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja kogukondade võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Positiivse rahastusotsuse said esimeses ja teises voorus kokku 63 MTÜ-d. Projekti 2023. aasta kogu eelarve oli 115 199 eurot.

Projekti tegevused viidi ellu koostöös kohaliku omavalitsuse ja piirkondliku päästekeskusega. Kohalikud omavalitsused nõustasid kogukondi taotluste kirjutamisel ja mitmed panid õla alla ka nõutud omaosaluse tasumisel. Päästekeskus tegi osalevale kogukonnale tasuta kriisikoolituse ja nõustas kogukonda ka kriisiplaani koostamisel.

Kogukondade kerksuskeskused said juurde erinevat vajaminevat varustust. Kõige rohkem soetati generaatoreid, akuvalgusteid, -pankasid, -raadioid ja teostati elektritöid generaatorite valmiduseks. Olulisel kohal olid tegevused puhta vee kättesaamiseks ja vee säilitusvõimaluste leidmiseks. Veel soetati toidu tegemise, säilitamise ja vedamisega seotud vahendeid, esmaabivahendeid, soojuskiirgureid, autoraadiosaatjaid ning mobiilseid kütusemahuteid.

Päästeameti ennetustöö osakonna elanikkonnakaitse nõuniku Piret Valge sõnul võib kokkuvõtvalt öelda, et projektikonkurss ja sellega kaasnenud koolitus ärgitas inimesi mõtlema kogukonna kriisivalmidusele. „Kuna ulatusliku kriisi korral on abivajajaid väga palju, ei pruugi riigi ja kohaliku omavalitsuse abi igaüheni kiiresti jõuda. Selleks on oluline inimese enda valmisolek ja kogukonna tugi. Ühtehoidvatel ja teadlikel kogukondadel on jõudu selleks, et üheskoos kriisiolukorraga võimalikult valutult toime tulla,“ lisab Valge.

Nii taotlustes, kui esitatud raha kasutamise aruannetes oli näha kogukonna läbimõeldud ja kaardistatud vajadusi kriisiolukordade lahendamiseks ning juba ühiselt koostatud kriisiplaane. Kitsaskohtadena võib välja tuua MTÜ-de puudlikku dokumentatsiooni – näiteks pikendamata juhatuse liikmete volitused ja esitamata majandusaasta aruanded.

Oluline nõuanne Päästeameti poolt on ka veel läbi mõelda, mis on need olulised vahendid, mis aitavad ja kuluvad ära just keerulistel aegadel. Kui soovitakse generaatoreid, siis mõelda, et mille jaoks – kas seadmete laadimiseks, valgustuseks või süsteemide käigushoidmiseks ning samuti läbi mõelda generaatori valmiduse osa.

Projektikonkurssi “Ole valmis - kogukondade võimestamine kriisideks valmistumisel 2023” korraldas Päästeameti ennetustöö osakond. Konkursi teemad on igal aastal erinevad, kuid eesmärk on üks – suurendada ühiskonna ohutust.