Päästesõidukid saavad uue silmapaistva kuue

Kõik Eesti kutseliste ja vabatahtlike päästekomandode sõidukid saavad uue, paremini silma paistva välimuse.

Päästesõidukite uus välimus on oluline selleks, et päästesündmusele reageerides liikluses senisest enam silma paista ja seega võimalikult kiiresti ning ohutult abivajajateni jõuda. Nagu teame, loevad õnnetuse puhul sekundid.

„Päästesõidukite senine värvilahendus pärineb kaugete aastakümnete tagant. Arvestada tuleb aga sellega, et liiklusolud ja -kultuur meie ümber on kümnendite jooksul tublisti muutunud. Liiklus on muutunud märksa tihedamaks ning üha olulisem on päästesõidukite eristumine liiklusvoos. Sellele rõhub ka sõidukite uus värvilahendus,“ selgitas Päästeameti päästetöö osakonna valmisoleku talituse juhataja Leho Lemsalu.

Nii jäävad ajalukku valge kontrastvärviga kaetud autouksed ja valged küljetriibud. Uue välimusega autod on üleni punased ning silmapaistvat kontrasti pakuvad valged ja kollased kaldtriibud. Ka autode tagaosa on kaetud valgust peegeldava materjaliga ja nii muutuvad sõidukid paremini märgatavaks ka pimedal ajal.

„Samuti ühtlustab uus disain vabatahtlike ja kutseliste päästekomandode alarmsõidukite välimuse. Seni olid vabatahtlike päästekomandode autod võrdlemisi erineva disainilahendusega. Ühtne väljanägemine seob päästevõrgustiku senisest veel paremaks tervikuks, kinnistab elanikkonnale päästeaotuga seostuvat turvatunnet ja annab abivajajale juba kaugelt märku, et abi on saabumas,“ lisas Lemsalu.

Päästeameti kogu masinapargi disain uuendatakse järk-järgult. See tähendab, et kõik uued sõidukid soetatakse kaasaegse disainilahendusega, kuid juba kasutusel olevatest põhi- ja paakautodest jääb suurem osa kandma olemasolevat tähistust elukaare lõpuni. Sarnased põhimõtted kehtivad ka vabatahtlike päästekomandode masinapargi jaoks.

Esimene uue disainiga päästeauto läheb ühte Eesti hõivatumasse, Tartu päästekomandosse, ning hakkab väljakutsetele sõitma aprillikuus. Vabatahtlike komandode masinapargist on esimesena saanud uue ilme Hüüru vabatahtliku päästekomando põhiauto.

Pääste alarmsõidukitega juhtub aastas keskmiselt 30-40 liiklusintsidenti ning sageli peitub põhjus kaasliiklejate väheses tähelepanus.

Selleks, et nii uues kui ka veel vanas kuues päästesõidukid jõuaksid võimalikult kiiresti ja ohutult abivajajani ega muutuks appi tõtates ise abivajajaks, saab oma panuse anda igaüks:

  • Jalakäija või kergliiklejana veendu, et tee ületamine on ohutu – vaata paremale ja vasakule, veendu ohutuses ning eemalda kõrvaklapid, et kuulda liikluses toimuvat.
  • Kui ka fooris põleb tee ületamist lubav roheline tuli, anna eesõigus alarmsõidukile.
  • Mootorsõidukijuhina järgi hoolikalt liikluses toimuivat ning lase sündmusele reageeriv alarmsõiduk mööda – selleks lülita sisse suunatuli, veendu manöövri ohutuses ning vabasta sõidurada, et lasta väljakutsele reageeriv sõiduk mööda.

Fotod pääste alarmsõidukite uuest disainist leiad SIIT
Fotode autor: Darja Denissova, Päästeamet