Päästesõidukite uus disain sai Vabariigi Valitsuselt rohelise tule

Hea meel on teada anda, et pääste alarmsõidukite ja vahendite disainiuuendus on jõudnud eduka lõpuni ning seadusruum toetab uue disainilahenduse kasutuselevõttu. Alates 11.02.2022 soetatud uus päästetehnika kannab juba uut visuaalset väljanägemist.

Vabariigi Valitsus kinnitas 3.02.2022 määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord“ muudatused, millega võetakse kasutusele uus disainilahendus nii kutseliste kui ka vabatahtlike pääste alarmsõidukitel ja vahenditel. Muudatused jõustuvad 11.02.2022.

Pääste alarmsõidukite ja vahendite eritähistamise põhimõtete kaasajastamise peamine eesmärk on alarmsõidukite nähtavuse parandamine ja seeläbi nende märgatavuse suurendamine ka tavaliiklejate jaoks. Samuti ühtse ja universaalse disainikontseptsiooni loomine nii kutseliste kui ka vabatahtlike pääste alarmsõidukitele.

Uue disaini nõudeid ei kehtestata tagasiulatuvalt ja kastutuses olevaid päästesõidukeid saab vana disainiga kasutada kuni ekspluatatsiooniaja lõpuni. Sõidukite registreerimisel Transpordiametis alarmsõidukitena tuleb määruse jõustumisest alates lähtuda juba uutest eritähistuse nõuetest.

Nii kutselise kui ka vabatahtliku pääste masinapargi disaini uuendamisele minnakse üle järk-järgult.

Olulisemad muudatused pääste alarmsõidukite eritähistamise nõuetes:

  • Pääste alarmsõidukitel ei kasutata edaspidi valge kontrastvärviga kaetud uksi ega kanta külgedele valgeid horisontaalseid küljetriipe.
  • Valgetel esiustel musta värvusega kuuluvust näitavad kirjed (komando nimetus, kirje „vabatahtlik pääste“) asendatakse valge kontrastvärviga punasel põhivärvil ning neid on lubatud kanda nii ustele kui ka külgedele.
  • Lisamärgistusena kasutatakse päästesõidukitel valgeid või kollaseid kaldtriipe, mis on erimärgistuse põhikontuuri lubatud kanda kuni sõiduki pealisehituse horisontaalse keskjooneni ning sõiduki tagaosa võib katta märgistusega kogu ulatuses.
  • Tagaosa katmine valgustpeegeldava materjaliga suurendab alarmsõiduki märgatavust eelkõige pimedal ajal ja tagab seeläbi päästemeeskonna jaoks ohutuma töökeskkonna.
  • Eritähistuse lahenduses kasutatud kollase värvusega kaldtriipude fragmendid suurendavad disainilahenduse kontrastsust ja seeläbi ka alarmsõiduki märgatavust.
  • Päästehaagiseid ja erikonteinereid eritähistuse elementidega katma ei pea, need võivad olla värvitud/kiletatud põhivärviga.

Täpsed alarmsõidukite eritähistamise uued nõuded on toodud „Sõidukite tähistamise juhises“.

Pääste alarmsõidukite lisamärgistuse detailne kirjeldus (sh kleebiste mõõtmed, materjalide valgustpeegeldavus, värvikoodid jms) kinnitatakse Päästeameti peadirektori käskkirjaga peale määruse jõustumist.

Täiendavate küsimuste korral võta ühendust päästetöö osakonna valmisoleku talituse nõunik Riho Sõmermaaga: e-mail: ..., tel: 5082387.