Päästevarustuse võõrandamine

20.-23. detsembril 2021 toimus vabatahtliku pääste koostöö korraldamise komisjoni elektrooniline koosolek ja hääletus. Päevakorras oli kaks teemat: tööohutuse vahendite ning isikukaitsevarustuse elementide võõrandamine.

Põhja päästekeskus tegi ettepaneku võõrandada otsustuskorras suitsusukeldumise teenust osutavale Saku vabatahtlikule päästekomandole täiendavat isikukaitsevarustust. Komisjon toetas ettepanekut ning varustust võõrandatakse vastavalt koostatud jaotuskavale (Lisa 1). Päästetöö osakonna ettepaneku ning komisjoni hääletuse tulemusel võõrandatakse otsustuskorras täiendavat päästevarustust (ajutised liiklusmärgid) vastavalt päästetöö osakonna koostatud jaotuskavale (Lisa 1). Võõrandamist korraldab haldusosakond.

Eelmisel aastal soetati ühishankega elukutselistele ja vabatahtlikele päästjatele ajutised liiklusmärgid ja seda parandamaks tööohutust päästetööl. Lisaks varem saadud liiklusreguleerija ketastele täieneb ohutuskomplekt nende liiklusmärkidega. Sellised märgid on vajalikud eelkõige päästjate endi ohutuse tagamiseks, olles transpordiavariidel ja muudel päästesündmustel teistele liiklejatele paremini nähtavad. Teadmiseid vahendi kasutamiseks sündmuskohal jagatakse liiklusreguleerija koolitusel. Kui koolitus on juba läbitud, kuid liiklusmärgi osas on lisaküsimusi, aitab vastustega oma keskuse koolitaja. 

Vabatahtliku pääste koostöö korraldamise komisjoni protokoll

Lisa 1 (jaotuskava)

Kokkupandava liiklusmärgi kasutusjuhend

Sandra Nahkur

kommunikatsiooninõunik