Päästjad harjutasid hoonetulekahju likvideerimist ning testiti uudse tehnoloogiaga suitsuandurit

Täna toimunud õppusel harjutasid Põhja päästekeskuse Kehra, Kose ja Assaku komandod koostöös vabatahtlike komandodega Kose vallas Kirivalla külas hoonetulekahju kustutamist. Enne harjutusi katsetati koostöös Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) uurimisrühmaga uudse tehnoloogiaga suitsuandurit.

Läbi mängitud hoonetulekahjul kontrolliti meeskondade oskusi toime tulla kõrgendatud riski keskkonnas. Harjutati päästesündmuse juhtimist, suitsusukeldumist ja vesivarustuse tagamist. Kuna hoone, kus õppus aset leidis, oli määratud lammutamisele, siis said päästjad harjutada väga reaalsetes oludes, mis on õppe seisukohast suure väärtusega.

Stsenaariumi kohaselt põles ühekordne talumaja, kus teadaolevalt elasid sees kaks vanemat inimest, kes olid põlengu ajal kodus. Kuna hoone lähedal ei olnud tuletõrje veevõtukohti, siis tuli päästjatel leida lahendus, kuidas tagada sündmuskohal piisav vee hulk, et põlevat maja kustutada ning kõrvalhooneid kaitsta.

Õppuse peakorraldaja Tormi Soekõrva sõnul sujus kõik hästi ning ka ilmastikuolud olid soosivad. „Reaalsetes oludes õppimise võimalus on haruldane, eriti vabatahtlikele komandodele. Kõik päästjad said koostöös harjutada suitsusukeldumist ning ka vee transporti asulavälistes oludes, kus ei ole lähedal veehüdrante ega suuremaid veekogusid. Kõik osalejad jäid õppusega väga rahule. Kutseliste- ning vabatahtlike päästjate koostöö sujus ladusalt ning saadi väga väärtuslikke kogemusi.“

Enne õppuse algust katsetati koostöös TalTechi uurimisrühmaga majas ka uudse tehnoloogiaga suitsuandurit. Tegemist on sardtehisintellekti uurimisrühma arendusprojektiga, mille käigus töötatakse välja termoanduril ja masinõppel põhinevat uue põlvkonna suitsuandurit. Anduri eesmärk on tuvastada tulekolle oluliselt varem kui praegune suitsuanduri tehnoloogia seda võimaldab. Edaspidi on seda võimalik kasutada ka liikumise, veeõnnetuste või äkiliste temperatuurivahemike muutuste tuvastamiseks.

Uurimisrühma juhi Mairo Leieri sõnul hakati masinõppel põhinev termoanduri lahendust välja töötama käesoleval aastal ning esmased katsed annavad lootust, et sensor tuvastab tulekolde paarikümne sekundi jooksul. Tavaline suitsuandur reageerib enamasti 5 minuti jooksul. „See võib olla kriitiline aeg, kui tulekollet on võimalik veel kiirelt tegutsedes kontrolli alla saada,“ märkis Leier. Ta lisas, et kui sensor on ruumis tuvastanud põlenguohu, siis saadab see teate hoone omanikule, haldajale või Päästeametile.

Uue põlvkonna suitsuandurit on tänaseks katsetatud erinevates ohuolukordades ning tulemustele toetudes arendatakse igaks olukorraks välja sobivad algoritmid. Samuti rakendatakse sõltuvalt situatsioonist seadmes signaalitöötlust ja kombineeritakse erinevaid masinõppe algoritme.

Lisainfot uue anduri kohta saab TalTechi sardtehisintellekti labori juht Mairo Leierilt telefonil 568 76456 või e-maili aadressil ...

Päästjad harjutasid hoonetulekahju likvideerimist ning testiti uudse tehnoloogiaga suitsuandurit
Autor: Taivo Leppik, Päästeamet