Päästjad harjutasid ohtliku aine lekke likvideerimist

11. mail harjutasid päästjad Saku Õlletehases koos teiste partneritega keemiaõnnetuse lahendamist.

Õppuse stsenaariumi kohaselt toimus tootmishoone CO2 ruumis süsihappegaasi leke, mille tagajärjel rakendus tööle automaatne tuletõrjesignalisatsioon. Päästjate saabudes tuli esmajärjekorras evakueerida kõik töötajad. Neli töötajat, kes olid süsihappegaasi sisse hinganud, vajasid kiirabi sekkumist, kuna niivõrd suures koguses süsihappegaasi sissehingamisel on lämmatav toime. Sündmusele reageerisid kutselised päästjad Nõmme ja Keila komandodest ning vabatahtlikud päästjad Sakust ja Sauelt.

„Tööohutus on meile nii Saku Õlletehases kui kogu Carlsberg Grupis tervikuna esmatähtis. Pöörame teravdatud tähelepanu tööohutusele igal töökohal, sest igaüks meie pea 300-st töötajast peab töölt koju naasma sama tervena kui ta tööle tuli,“ ütles Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms ning lisas, et tänase õppusega soovitakse muuhulgas olla ka suunanäitajaks nii teistele suurõnnetuse ohuga Eesti ettevõtetele kui ka Saku Õlletehase toodete tarbijatele ja ühiskonnale laiemalt.

Õppuse peakorraldaja, Põhja päästekeskuse välijuhtide grupijuht Tarmo Klooster sõnas, et Päästeamet korraldab õppuseid ja harjutusi suurematel ja keerukamatel objektidel regulaarselt ning see on üks osa päästjate igapäevatööst. „Sellised õppused suurendavad päästjate professionaalsust reageerimaks suurtele ja keerulistele päästesündmustele ning parandavad koostööd objekti esindajate, päästjate ja teiste ametkondade vahel. Tänane õppus Saku Õlletehases toimus esimest korda ning sujus igati plaanipäraselt.“

„Kindlasti jätkame edaspidi kord aastas selliste ühisõppuste korraldamist, et meie töötajad märkaksid erinevaid ohuolukordi ja oleksid teadlikud, kuidas käituda. Peame olema valmis ootamatusteks nii palju kui see võimalik on,“ sõnas Härms ning avaldas kogu Saku Õlletehase kollektiivi poolt veelkord tänu partneritele Päästeametist ja Tallinna Kiirabist.

Päästeamet tänab ka õppusel osalenud vabatahtlikke päästjaid, kes on oma kodukoha turvalisuse tagajateks ja tihtipeale esmareageerijateks.

Kõik pildid on leitavad siit https://www.flickr.com/photos/142052741@N03/albums/72177720308205193