Päästjad harjutasid tuulikust inimese päästmist

5. oktoobril harjutasid päästjad Lääne-Virumaal Enefit Greeni tuulepargis koos teiste partneritega tuulikus õnnetusjuhtumi lahendamist.

Õppuse stsenaariumi kohaselt vajasid Viru-Nigula vallas Aseriaru tuulepargi tuulikus üleval ruumis elupäästvat abi hooldustöötajad. Tuuliku gondel paikneb 90 meetri kõrgusel. Sündmusele reageerisid nii päästeamet kui ka Enefit Greeni enda meeskond. Päästeametist osalesid õppusel Jõhvi komando päästjad ning Eesti Päästemeeskonna (EDRT) otsingu ja päästerühma (EST-USAR) nööripääste spetsialistid.“Tuulikus päästetööde tegemise teeb keeruliseks see, et tegu on väga kõrge ehitisega ning peab väga täpselt teadma, kuidas selle sees üldse liikuda tohib. Seni ei ole tulnud meil tuulikust inimesi päästa, aga arvestades, et tasapisi tuleb tuuleparke aina juurde, siis suureneb ka õnnetuse juhtumise tõenäosus“ selgitas päästetööde osakonna ekspert Indrek Agar. Ta lisas, et õppuse peamine eesmärk on olla sellisteks sündmusteks valmis ja tuvastada need kitsaskohad, mis võivad päästetööd takistada.

Eesti Päästemeeskonna ja päästerühma EST-USAR spetsialistidel tuli harjutada kannatanu transportimist 90 meetri kõrguselt maapinnale väljaspool tuulegeneraatorit. Meeskonnale oli üheks suurimaks õppekohaks üles gondlisse kaasa tuleva meediku kaasamine. Koostöös spetsialistidega aitas meedik osutada kannatanule kiiret elupäästvat esmaabi, vajaminevate ravimite manustamist, suuremate haavade kinni sidumist ning stabiliseerimist.

EST-USARi liikmetel on tulnud harjutada nööripäästet nii mobiilside mastist, mahuti katuselt, nööripäästetornist, üle seina ääre rippuvalt autolt ja tornkraanalt. „Selle tulemusena on kasvanud enesekindlus erinevate stsenaariumite ning kohtade suhtes ning on tekkinud arusaam, et olenemata sündmusest on põhitegevused samad,“ selgitas meeskonna liige ja valmisoleku büroo nõunik Roland Jefremov.

Õppusel osalenud Ida päästekeskuse päästjad tunnistasid, et tuulikud on nende jaoks uus, huvitav ja samas võõras keskkond. „Raskeks teeb tuulikus sees päästmise kitsad tingimused, kõrgus, kõrgepingeliinid siseruumis, aga ka lifti kasutamine, kuna viimases ei tohi olla ilma operaatorita ehk üksi,“ selgitas tuulikupääste eripära õppustel osalenud Ida päästekeskuse valmisoleku büroo peaspetsialist Pavel Tarassevitš. Ta möönas, et ettevõtte pakutud õppus andis võimaluse tutvuda objekti endaga ja läbi mõelda, kuidas tuulikus sees üldse nööripäästet korraldada. Tarassevitš lisas, et kokkulepitult saavad päästjad juba järgmisel aastal uusi tuulikuõppusi läbi viia.

Enefit Greeni tootmise eest vastutav juhatuse liige Innar Kaasiku sõnul on õnnetusjuhtumid tuulikutes harvad, kuid nende lahendamine nõuab head ettevalmistust. “Selline õppus on Eestis esmakordne. Teeme kõik endast oleneva, et õnnetusi ei juhtuks. Samas peame olema valmis tegutsema ja päästjaid igakülgselt toetama, et abi andmine ei viibiks. See eeldab head koostööd ja info liikumist ning ka valmisolekut vahendite, juhendamise ja ligipääsu tagamise näol,“ ütles Kaasik.

Viimati toimus tuuliku päästesündmus Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula vallas 9. aprillil 2015. aastal tuulegeneraator, mis omakorda süütas mõlemal pool Tallinna-Narva maanteed kulu. Aseriaru tuulepark toodab elektrit alates 2012. aastast ja pargis on kaheksa 90 meetri pikkust tuulikut koguvõimsusega 24 megavatti.