Päästjad ja politseinikud said Kohtla-Järvel uue siseturvalisuse hoone

6. oktoobril avati Kohtla-Järvel pidulikult Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti kaasaegne siseturvalisuse ühishoone.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul tõstab järjekordse ühishoone valmimine Ida-Virumaal kogu piirkonna turvalisust ning hoiab üleval ka politseinike ja päästjate motivatsiooni nende raske ja vastutusrikka töö tegemisel. „Kaasaegsete ruumide ja töötingimuste loomisega väärtustame meie siseturvalisuse tagajaid ning uue ühiskondliku keskuse loomine on oluline ka kogukonna vaatest – kohalikke elanikke saab kaasata erinevatele koolitustele ning ka lastele ja noortele juba varakult õpetada erinevaid ennetustegevusi,“ sõnas Läänemets.

„Turvatunde loojad peavad olema seal, kus on inimesed ja uus hoone toob meid kohtlajärvelastele lähemale,“ ütles Päästeameti peadirektor Margo Klaos. „Piirkonda iseloomustavad keemiaettevõtted, kaevandused ja arenev tööstus, mis omakorda tähendavad ohtlikke olukordi ja rohkem inimesi. Kaasaegsed ruumid ja lahendused toetavad päästjaid, kui nad täidavad oma põhiülesannet – inimeste elude, vara ja keskkonna päästmine.“

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Egert Belitševi sõnul väärivad Eesti turvalisuse eest seisjad häid töötingimusi. „Politseitööd tehakse eelkõige südamega ning inimelude hoidmine või kuritegude uurimine ei jää kunagi selle taha, millised on meie ruumid. Samas kannavad töötingimused alati mingit sõnumi. Nii meie töötajate kui ka kohalike elanike jaoks on tähtis, et uus Kohtla-Järve maja kõneleb kaasaegse ja avatud politsei lugu.“

„Uue politsei- ja päästehoone avamine on ka riigi pühendumuse ja vastutuse märk. Lisaks Kohtla-Järvele avasime eelmisel kuul uue siseturvalisuse ühishoone ka Kiviõlis. Rajatud hooned arvestavad piirkonnas tegutsevate päästetöötajate ja politseinike vajadustega, pakuvad neile mugavat töökeskkonda ja võimaldavad hoida päästetehnika alati stardivalmis. Riigi Kinnisvara fookuses on nii funktsionaalsed töökeskkonnad kui hoonete energiatõhusus, mis ka selles hoones on tagatud,“ sõnas Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin.

Kohtla-Järvele rajatu on kuues ühishoone, mis on Ida-Virumaal päästjatele ja politseinikele ehitatud. Hoone rajamine on Kohtla-Järve linnale oluline tuues vajalikud teenused inimestele lähemale, luues turvatunde ning muutes asjaajamise lihtsamaks ja mugavamaks.

Ligi 2700 m² Kohtla-Järve ühishoone projekteerisid ConArte OÜ arhitektid Peep Urb ja Kadri Pärtelpoeg. Hoones on kaasaegsed töö-, olme- ja sportimistingimused, tehnika hoiustamise ja hoolduse võimalused, hoovis harjutustorn, statsionaarne generaator hoone toimepidevuse loomiseks, oma kütusemahuti ja koerteala, kasutusel on saastevaba kontseptsioon ning maja on energiatõhus. Hoone ehitas Dreibau OÜ ja omanikujärelevalvet teostas OÜ Keskkonnaprojekt. Ühishoone peasissepääsu juures on Urmas Viigi suuremõõduline skulptuur „Ohakas“.

„Riigi eelarvestrateegia 2019–2022” meetme "Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine" III taotlusvoorust suunati hoone energiatõhususe parandamiseks ligi 2 miljonit eurot. Projekti kogumaksumus oli 7,96 miljonit eurot, millele lisandus käibemaks.

FOTOGALERII (fotod Tanel Meos)