Päästjad, kiirabi ja munitsipaalpolitsei teevad kortermajadele ligipääsetavuse kontrollkäike

Päästeameti Põhja päästekeskus, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet ja Tallinna Kiirabi kontrollivad alates esmaspäevast 12. juunist Tallinna erinevates linnaosades kortermajadele ligipääsetavust.

Ettevõtmise eesmärk on juhtida autojuhtide tähelepanu sõiduki parkimisele nii, et elupäästjad saaksid takistuseta abivajajani kohale jõuda.

„Autojuht peaks arvestama, et ohuolukorras vajab päästeauto hoonele ligi pääsemiseks minimaalselt 3,5 meetrit vaba ruumi. Aeg, mis kulub päästmise asemel ligipääsu otsimisele ja voolikute vedamisele on täpselt nii pikk, et isegi väiksem tulekahju võib selle ajaga jõuda faasi, mis sündmuse lahendamist oluliselt raskendab,“ ütles Päästeameti päästebüroo nõunik Andres Saaren.

Kümme päeva kestva aktsiooni käigus sõidetakse õhtutundidel, mil suur osa autoomanikest on oma sõidukid ära parkinud, läbi erinevad linnaosad ning testitakse reaalselt, kas päästetehnika läbipääs on tagatud või mitte.

„Nii munitsipaalpolitsei patrull kui ka linna päästekomandod on aastate jooksul kaardistanud kõige probleemsemad kohad ja neid me kontrollimegi,“ selgitas Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti patrulli- ja valveosakonna juhataja Valdo Põder. „Ainuüksi eilne kontrollkäik Lasnamäel näitas, et takistavaid kohti, kust kiirabi või pääste läbi ei pääsenuks, oli üksteist ja seda vaid paari-kolme tunni jooksul. Neist mitmes kohas tuleb parkimine ümber mõtestada või märgistust muuta.“

Põderi sõnul pääsesid osadel juhtudel läbi nii MUPO kui kiirabi, kuid pääseauto jäi liiga kitsa koridori juures ootele kuni MUPO takistavate sõidukite omanikega ühendust võttis, et autod ümber parkida. Probleemsematel juhtudel jäeti tuuleklaasile teatis „Teie pargitud sõiduk takistab päästemeeskonna läbipääsu.“ Koostada tuli mitu 40-eurost trahviotsust.

Paljudele pealinna päästekomandodele ja kiirabile, kelle reageerimispiirkonda kuuluvad esmajoones tiheasustusega elamupiirkonnad, on elutähtsa tehnika ligipääsemine sündmuskohale probleemiks juba aastakümneid. Aktsiooni läbiviijad loodavad, et nende tegevus paneb juhte sügavamalt järele mõtlema, millised võivad olla nende takistava parkimise tagajärjed. Kontrollkäigud kestavad kümme päeva ning jätkuvad sügisel.