Päästjad kutsuvad vabatahtlikke ühisvalvesse

Ühisvalves osaleb vabatahtlik päästja kutselise komando igapäevatöös. Nii saab vabatahtlik panustada ja osaleda päästesündmuste lahendamisel päästemeeskonna liikmena arendades oma päästetöö alast vilumust ja oskuseid.

Ühisvalveteenistuses osalemise eelduseks on päästealased teadmised, mida saab omandada iseseisvalt HITSA Moodle keskkonnas. Teoreetilise koolituse läbimisele järgneb praktiline osa kutselises päästekomandos. Ainult vabatahtlikud päästjad, kes on läbinud I ja II astme koolituse, saavad osaleda ühisvalveteenistuses.

Vabatahtlik saab ise valida, millises kutselises päästekomandos soovib ühisvalveteenistuses käia ja kui tihti (kas näiteks 8-, 12- või 24-tunnises valves). Päästeamet annab tööks ettenähtud riietuse. Vabatahtlikuks päästjaks sobivad vähemalt 18-aastased nii mehed kui ka naised.

Rakvere päästekomandos ühisvalves käiv Annika Kuuskla-Anger ütleb, et käib ühisvalves, sest see on huvitav ja vaheldusrikas ning saab ennast piisavalt proovile panna. „Soovin anda rohkem tagasi ühiskonnale ja end ümbritsevatele inimestele. Vabatahtlik töö on üks nendest võimalustest,“ rääkis Annika, kes on valinud vabatahtlikuna ennetustöö lastega.

Karin Viitmaa ennetustööd tegemas. (Allikas: Päästeamet)

Vabatahtlik Konstantin Špak liitus vabatahtlike päästjatega Kohtla-Järve päästekomandos ja omandab samal ajal ka eriala. „Tahtsin niiöelda köögipoolega juba varem kokku puutuda ning olla abiks inimestele ja loomadele,“ ütles Konstantin. Ta on läbinud juba suitsusukeldumise koolituse ja on üha rohkem veendunud, et tahab saada kutseliseks päästjaks.

Karin Viitmaa töötab igapäevaselt Päästeametis tuleohutusjärelevalve inspektorina ja käib tööst vabal ajal ühisvalves Rakvere päästekomandos. „Mina käin ühisvalves eelkõige seetõttu, et see viib mind igapäevasest rutiinist välja ja annab võimaluse 24 tundi elada tavapärasest täiesti teistsuguses maailmas,“ selgitas Karin. Teda motiveerib ühisvalves käies teadmine, et saab oma valdkonnapõhiste teadmistega olla kasulikuks lüliks valvevahetuse inimestele.

„Lisaks annab valves käimine suurepärase võimaluse sidustada ameti erinevaid valdkondi. Igapäevaselt inspektorina töötades ei teadnud ma varem päästjate argipäevast eriti palju- milline on nende päevakava, millist väljaõpet nad teevad, kuidas lahendavad sündmuseid ning kui palju tegelevad ennetustööga. Ehkki see ongi päästjate töö, võlub mind väga, et kui kellad käivad, ollakse sajaprotsendiliselt valmis kõigeks, mis võib ees ootamas olla,“ rääkis Karin ja kinnitas, et vabatahtlikuna ühisvalves käia on täiesti kindlalt tema lemmikhobi. Nii Karin kui ka Annika on läbinud suitsusukeldumise koolituse ja omavad nüüd õigust teostada tulekahju puhul suitsusukeldumist.

Karin Viitmaa suitsusukeldusharjutusel ja ennetustööd tegemas. (Allikas: Päästeamet)
Karin Viitmaa suitsusukeldusharjutusel ja ennetustööd tegemas. (Allikas: Päästeamet)


Kui tahad veel täpsemalt teada ühisvalve kohta, uuri siit.

Ära mõtle pikalt, tule liitu vabatahtlike päästjatega!

Vilve Kirs, Päästeamet, päästetöö büroo peaspetsialist