Päästjad nõustasid Narva ja Kohtla-Järve elanikke tuleohutuse teemal tuhandes kodus

Aprillikuus  lõppes Päästeameti eriprojekt „Kodu tuleohutuks!“, mille eesmärk oli muuta Narva ja Kohtla-Järve kodud tuleohutuks, andes nõu, kuidas elada nii, et tuleõnnetusi ei juhtuks.

Ida päästekeskuse päästjad koputasid veebruaris, märtsis ning aprillis  ligi 1000 kodu uksele, et aidata elanikel mõista, kui oluline on tuleohutus. Viimasel kolmel aastal ei ole Ida-Viru maakonnas eluhoonete tulekahjude arv 1000 elaniku kohta langenud nii nagu teistes Eesti piirkondades, alustas Päästeamet märtsikuus Narva ning Kohtla-Järve elanike nõustamist nende kodudes tuleohutuse teemal. Tasuta kodunõustamist sai igaüks tellida helistades päästeala infotelefonile 1524.

Selleks, et inimeste kodud oleksid tule eest kaitstud, andsid kodunõustamise käigus päästjad inimestele individuaalseid soovitusi jõudmaks parimate lahendusteni nende kodudes varitsevate ohtude ennetamiseks. Näiteks vaadati üheskoos üle elektrisüsteemid ja küttekolded, suitsuanduri õige asukoht ning testiti suitsuanduri töökorras olekut. Abi vajavatesse kodudesse paigaldati tasuta suitsuandur.

Narvas viidi läbi kodunõustamisi 501-s kodus. Päästala infotelefonile 1524 olid soovi esitanud 58 elanikku. Projekti raames paigaldasid päästjad 115 siutsuandurit. Lisaks kodunõustamistele toimus Narvas eriprojekti raames 19 tuleohutuse koolitust ühiselamute elanikele, kokku koolitati 436 inimest kaheksas ühiselamus.

„Need andmed on registreerimislehtede alusel, reaalselt oli osalejaid rohkem, kõik enda nimesid kirja ei pannud ja lapsi oli kuulajaskonna seas ka päris palju“, - kinnitas Ida päästekeskuse ennetusbüroo vanemspetsialist Maila Leete.

Kohtla-Järvel viidi läbi 535 kodunõustamist, sealhulgas on 19 kodu, mille omanikud esitasid sooviavalduse päästeala infotelefoni 1524 kaudu. Projekti raames paigaldasid päästjad 87 suitsuandurit.

Kõikide 1524 kaudu kodunõustamisele registreerunute vahel loositi välja kuus 6-kg tulekustutit – kolm Narvas ning kolm Kohtla-Järvel.

 „Me täname neid inimesi, kes tundsid huvi parandada oma tuleohutusalaseid teadmisi ning leidsid aega registreeruda tasuta kodunõustamisele ja loodame, et meie regiooni elanike tuleohutuskultuuri tase tõuseb ning eluhoonete tulekahjude arv langeb“, - ütles Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Maido Nõlvak.