Päästjate keskmine palk tõuseb 1000 euroni

Riigikogus vastu võetud 2019. aasta riigieelarve võimaldab tõsta päästjate palka keskmiselt 23,6%.

„See on läbi aastate kõige suurem palgatõus, mis Päästeametis on olnud ning sellest saavad osa kõik Päästeameti töötajad. Olen väga tänulik kõigile, kes on selle saavutamiseks ühel või teisel moel kaasa löönud. Kõikide palgamuudatustega on minu peamine soov olnud väärtustada haridust ja karjäärisüsteemi,“ ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Tammearu sõnul on igale Eesti inimesele turvalisuse tagamiseks vaja tugevat Päästeametit. „Tugevuse annavad meile inimesed, aga selleks et häid ja võimekaid inimesi leida ning ka hoida, peame olema tööjõuturul konkurentsivõimelised. Lisaks peame motiveerima neid, kes tahavad liikuda organisatsioonis edasi ja teha tööd selle nimel, et saada näiteks komandopealikuks või piirkonnajuhiks,“ ütles Tammearu.

Päästeameti järgmise aasta palgaeelarve suureneb 7,9 miljoni euro ehk 20% võrra. Enamik sellest ehk 5,8 miljonit eurot läheb komandotasandi palkade tõusuks.

Kõige enam kasvab uuest aastast päästjate palk – päästja keskmine põhipalk saab olema 1000 eurot, 2018. aastal oli päästja keskmine põhipalk 808 eurot. Päästjate põhipalgale lisandub 11% lisatasu öösel ja topelttasu pühade ajal töötamise eest.

„Uue aasta palgatõus on aga vahevõit teekonnal, mille eesmärk on, et aastal 2020 oleks päästja palk samal tasemel Eesti keskmise palgaga,“ ütles Tammearu.

Päästeameti teiste valdkondade teenistujate palk tõuseb keskmiselt 15,4%.

Päästeamet hoiab Eesti inimeste ohutust ja on usaldusväärne partner riigi julgeoleku tagamisel. Päästeamet on suuruselt kolmas avaliku sektori organisatsioon, kus töötab ligi 2200 inimest.