Pärnumaalt leiti mürsk, mille sees olid lõhkeaine asemel tsaariaegsed rahatähed

5. juunil leiti Pärnumaalt mürsk, mille sees olid lõhkeaine asemel tsaariaegsed rahatähed.

Lääne – Eesti Pommigrupp reageeris eile väljakutsele Lääneranna valda Helmkülla, kus kinnistul septiku paigaldamiseks vajalikke kaevetöid tehes avastati lõhkekeha. Demineerijate hinnangul oli tegemist Esimese maailmasõja aegse, 150 mm mürsuga. Demineerijad tuvastasid, et lõhkekeha on transporditav ning see toimetati lõhkamiskohta hävitamisele. Lõhkekeha kahjutuks tegemise käigus selgus aga, et mürsu sees oli lõhkeaine asemel raha. Lääne-Eesti Pommigrupi peademineerija Oleg Šapkini sõnul oli harukordse leiu näol tegemist erinevate tsaariaegsete rahatähtedega, mis on välja antud ajavahemikus 1898 - 1910. „Rahatähed olid heas seisukorras ja lasu käigus vigastada ei saanud. Kokku oli erinevaid kupüüre umbes 5100 rubla,“ ütles Šapkin.

Mürsk, mille sees olid tsaariaegsed rahatähed

Muinsuskaitseameti arheoloogiavaldkonna juhi Ulla Kadaka sõnul on tegemist peitleiuga ehk mürsu seest välja tulnud rahatähed on sinna teadlikult varjule pandud võimaliku ähvardava ohu eest. „Peitleide ei tule ette väga sageli, viimane sarnane juhtum meenub 2011. aastast, kui Pärnumaa Mihkli kiriku pööningu restaureerimise käigus leiti võlvi kandadest sinna peidetud küünlajalad.“ Kuivõrd leitud materjali põhjal on tõenäoliselt võimalik tuvastada leiu omanik, siis ei ole tegemist arheoloogilise leiuga Muinsuskaitseseaduse mõttes. Küll aga on leid kultuurilooliselt oluline, mistõttu loodab Kadakas, et kohalikud võtavad koos piirkonna muuseumidega ette asjaolude täpsema selgitamise ning harutavad lahti rahatähtede mürsu sisse sattumise loo.

Lõhkekeha leidmisel oma koduaiast või mis iganes muust asukohast tuleb meeles pidada, et:

  • Iga lõhkekeha on ohtlik
  • Leitud lõhkekeha ei tohi puutuda, sest liigutamine võib selle aktiveerida
  • Leiust tuleb teavitada Häirekeskust numbril 112 ja täita sealt saadud juhiseid
  • Jäta Häirekeskusele oma kontaktid ning ole kättesaadav ning märgista võimalusel leiukoht
  • Hoiata läheduses viibivaid inimesi ja ära lase kedagi leitud eseme lähedusse

Leiu fotogalerii leitav siit.