Peaminister Kaja Kallas kohtus virtuaalselt regionaalsete kriisikomisjonidega

9.-11. novembrini osales peaminister Kaja Kallas regionaalsete kriisikomisjonide istungitel, et arutleda COVID-kriisi lahendamist toetavaid tegevusi kriisikomisjonide liikmete ja omavalitsuste juhtidega. Samuti selgitas peaminister olukorda riigis ning palus omavalitsustel mõistlike meetmete rakendamisel kaasa töötada, et COVID-olukorda riigis parandada.

Kriisi lahendamiseks andsid regionaalsed kriisikomisjonid peaministrile kaasa ka mitmeid ideid, kuidas olukord riigis paremuse poole suunata.

Esiteks oleks vajalik kriisikommunikatsiooni parem suunamine ja regionaalsete kriisikomisjonide ja omavalitsuste kaasamine kommunikatsiooni. See tähendab, et sõnumid peavad olema üheti mõistetavad ning konkreetsete ja arusaadavate selgitustega. Sõnumid ja selgitused peaksid tulema ainult kriisijuhilt otse, mitte meediavahendusel ja erinevatelt isikutelt. See aitaks kaasa kahetimõistetavuse ärahoidmisel. Samuti on oluline, et kõik sõnumi levitajad peaksid kokkulepitust kinni ja väldiksid isiklike arvamuste avaldamist.

Teiseks oleks vajalik poliitilise konsensuse saavutamine riiklikul tasandil. Poliitikas tuleb leida üksmeel, et kriisi lahendamine on lähitulevikus kõikide erakondade ja poliitikute ühine prioriteet ja riigikantselei väljatöötatud sõnumite, tegevuste ja põhisuundade elluviimist toetavad kõik erakonnad.

Kolmandaks peame olema valmis ka juba järgnevateks kriisideks. COVID-kriis ei ole esimene ega viimane, mis tähendab, et peame juba mõtlema hakkama ka tulevaste kriiside peale. Kohalikud omavalitsused ja ka Päästeamet vajavad kriisideks valmistumisel ressursse, et koolitada inimesi ja varuda vajalikke vahendeid võimalike olukordade lahendamiseks. Kogemusi ja vahendeid kriisisituatsioonis hankida on juba hilja.

Priit Laos

Päästeameti nõunik