Peaminister kohtus Lääne regionaalse kriisikomisjoniga

10. detsembril kohtus peaminister Kaja Kallas Lääne regionaalse kriisikomisjoni liikmetega, et arutleda COVID-kriisi hetkeolukorda.

Peaminister tervitas kõiki uusi kriisikomisjoniga liitunud omavalitsusjuhte ning andis ülevaate hetkel kehtivate piirangutega ja uue viirustüvega seonduvast. Ühiselt nenditi, et käesolev kriisilaine on küll taandumas, kuid juba tõstavad pead järgmised kriisid. Kriisikomisjoni esimees ning omavalitsusjuhid arutlesid kriisi õppetundide üle ning andsid ideid edasiseks paremaks toimetulekuks.

Lääne regionaalse kriisikomisjoni esimehe Heiki Soodla sõnul on kõige olulisem muuta Eesti riik toimepidevaks ning sõltumatuks juhtpositsioonil olevate inimeste vahetumisest. Lääne regioonis on 21-st omavalitsusest saanud uued juhid kümme. „Elame hetkel ühest kriisist teise, oleme hetkel väljumas COVID-kriisist, kuid sisenemas juba uude – energiakriisi. Sellest lähtuvalt peaksid tänased õppetunnid kajastuma valmisolekuseaduses, mis annab kohalikule omavalitsusele selgemad kohustused kriisivalmiduseks. Uute ülesannetega koos peab kaasnema rahaline ressurss, et luua omavalitsustesse riskihalduse või kriisiohje ametikoht, kelle sisuline roll on hoida kogu riskihaldust enda portfellis, sõltumata vallajuhtide vahetumisest. Kõik senised kriisid on näidanud, et vallajuhi ametikoht on habras ja võtmeisiku lahkumine kriisi keskel ei tohi kaasa tuua süsteemi kokkuvarisemist. Samamoodi tuleks arvestada kõikvõimalike tulevaste toetusmeetmete puhul toimepidevuse vastupanuvõime ehk kerksuse abikõlbulikkust.“

Nii Tori vallavanem Lauri Luur kui Saaremaa vallavanem Madis Kallas olid nõus kriisiohje parendamise vajadusega. Lisaks tõi Madis Kallas omakorda välja sõnumite selguse vajaduse. Kommunikatsiooni ühtsus on märgatavalt paranenud alates kriisi algusest, kuid siiski on oluline, et sõnumid ei oleks mitmeti mõistetavad ja tuleksid vaid ühest allikast – peaministrilt.

Maris Moorits

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht