Põhja päästekeskus viib Mustamäel läbi kodunõustamiste aktsiooni

Põhja päästekeskus viib sel neljapäeval ja reedel läbi suuremahulise kodunõustamise aktsiooni nii Vilde teel kui ka Sõpruse puiesteel. Kodunõustamiste eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust tuleohutuse teemadel ning ennetada võimalike õnnetusi.


„Septembri lõpus hukkusid Tallinnas kortermajades lühikese aja jooksul kaks inimest. Mõlemal juhul olid märksõnadeks alkohol, siseruumides suitsetamine ja töökorras ning korrektselt paigaldatud suitsuanduri puudumine,“ tõdes Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Reili Kull ning lisas, et vaatamata sellele, et Eestis on suitsuandur kohustuslik juba üle 10 aasta, kohtame veel palju kodusid, kus on see puudu või valesti paigaldatud. Aktsiooni eesmärk ongi inimestele meelde tuletada koduohutusega seonduvat ning ennetada õnnetusi. Lisaks korterisisesele tuleohutusele on oluline, et ka hoone üldkasutatavad pinnad oleksid puhtad ning kergesti läbitavad. Sellest tulenevalt nõustavad Lilleküla ja Nõmme komando päästjad aktsiooni käigus ka kotreriühistu esimehi üldkasutatavate pindade korrasolu teemadel.


Kodunõustamise eesmärk on vaadata koos omanikuga üle kodu tuleohutusalane olukord ja anda inimestele nõu. Päästeamet nõustab tuleohutuse osas ja aitab ohte märgata, kuid lõplik vastutus oma kodu turvalisuse eest jääb inimesele endale. Nõustamise eesmärk ei ole inimest kontrollida või trahvida.


Kodunõustamise ajal:
- vaatame üle koduvälise ohutuse (lõkkekohad, grillid, tiigid, kaevud, prügi ladustamise, operatiivsõidukite ligipääsu, ohtlikud puud jmt);
- vaatame üle küttekollete korrasoleku;
- vaatame üle suitsuanduri olemasolu, asukoha ja töökorras oleku;
- vaatame üle elektriseadmete ohutu kasutamise;
- vaatame üle lahtise tule kasutamise (küünlad, toidu valmistamine, lastele tikkude kättesaamine jmt);
- hindame inimeste ohtu tekitavaid käitumisharjumusi (suitsetamine, küttekollete korrasolek ja ohutu kasutamine jmt);
- vajadusel juhime tähelepanu ka muudele ohtudele (veekogud kodu ümbruses, evakuatsiooniteed, käitumine tulekahju korral, esmaste tulekustutusvahendite olemasolu jmt)


Kõigil on võimalik tellida endale kodunõustamine, et koos eksperdiga tänane olukord üle vaadata. Oma soovist saab teada anda helistades päästeala infotelefonile 1524.

07.10 seisuga on Eestis tulekahjudes elu kaotanud 26 inimest, neist 3 Põhja päästepiirkonnas.