Põhja Päästekeskuse juhiks saab alates 1. jaanuarist Marko Rüü

Seoses Priit Laose otsusega alates 1. jaanuarist 2018 lahkuda Põhja Päästekeskuse juhi ametikohalt saab uueks Põhja Päästekeskuse juhiks tänane Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht Marko Rüü. Priit Laos jätkab tööd Päästeametis peadirektori koostöö nõunikuna.

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul on tal hea meel, et ka Põhja Päästekeskuse uus juht tuleb ameti seest. „Marko Rüü on ohutusjärelevalve osakonna juhina uuendanud ohutusvaldkonda tunduvalt,“ sõnas Kuno Tammearu. „Enam kui 20 aastat kogemust Päästeametis annab Marko Rüüle hea pagasi juhtimaks Päästeameti suurima elanike arvuga regiooni Päästekeskust ning näen, et keskuse juhina saab ta anda oma ideedele ja tegevustele laiema mastaabi,“ lisas Kuno Tammearu.

Marko Rüü sõnul võttis ta väljakutse vastu, kuna soovib oma juhtimiskogemust ja omandatud teadmisi ohutusvaldkonnast rakendada ühiskonnas ohutuse alal olulist mõju avaldava Päästekeskuse juhtimisel. „Soovin anda oma parima, et Põhja-Eesti inimesed saaksid edaspidigi Päästekeskust usaldada ning Keskuse töötajad tunneksid end igapäevatööd tehes hästi,“ lisas Marko Rüü.

Marko Rüü on olnud ohutusvaldkonnaga seotud kogu oma tööelu – asudes teenistusse 1995. aastal Tallinna tuletõrje– ja päästeameti tuletõrje järelevalve osakonna nooreminspektorina ja jätkates  teenistust tuleohutusjärelevalve osakonnas erinevatel juhi ametikohtadel, viimased poolteist aastat ohutusjärelevalve osakonna juhatajana. Marko Rüü on lõpetanud Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse eriala, omandanud Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduste magistrikraadi ning jätkanud õpinguid ka infotehnoloogia valdkonnas.