Põhja regioonis algavad KEAT võistluspäevad

Tallinna ja Harjumaa eesti- ning venekeelsete koolide kuuendate klasside õpilased kogunevad täna ja homme Sisekaitseakadeemia õppekompleksi. Eesmärgiks on praktikas proovile panna koolitusprogrammis „Kaitse end ja aita teist“ omandatu.

Projekt on suunatud põhikooli noorte hulgas ohutu käitumise tutvustamisele. Selle raames toimuvatele võistluspäevadele eelneb koolitustsükkel, mille eesmärgiks on anda kuuendate klasside õpilastele eluks vajalikke teadmisi, kuidas hakkama saada erinevates hädaolukordades. Koolitustsükli käigus viiakse koolides läbi väljaõpe järgmistel teemadel: tule- ja veeohutus, esmaabi, hädaolukordades tegutsemine, raudteeohutus, looduses käitumine ning liikluskasvatus. Võistluspäevade vältel läbivad õpilased praktilisi tegevuspunkte. Võistluspäevadel selgitatakse välja parimate ohutusteadmistega koolid. KEAT laagris osalevad sellel aastal 47 kooli õpilased.