President kuulutas välja Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse

8. detsembril kuulutas Eesti Vabariigi president Alar Karis välja päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (678 SE).

Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eesmärk on suurendada siseturvalisust ja ohutust ning puudutavad peamiselt demineerimise ja tuleohutuse valdkonda ning Häirekeskuse rolli asutuse teenuste arendamisel ja teenuste kvaliteedi tagamisel.

Päästeametil võimaldatakse kaasata demineerimistööle vajalike teadmiste ja oskustega vabatahtlikke, et tagada demineerimistöö toimepidevus ressursimahukate sündmuste ja kriiside lahendamiseks. Jutt käib aastas umbes 20 abidemineerijast, kellele kehtestatakse ka kutsesobivusnõuded. 

Tuleohutusmuudatused on peaasjalikult seotud küttesüsteemide korrashoiu andmete avalikustamise ja veevõtukohtade regulatsiooniga. Samuti antakse Päästeametile õigus isiku nõusolekul kasutada tema päästeinfosüsteemi kantud kontaktandmeid, et saata Päästeameti tegevusega seotud teavitusi, näiteks järgmise korstnapühkimise aja ja tuletõrje veevõtukohast vee kasutamise kohta.

Häirekeskusele antakse eelnõuga õigus kasutada hädaabiteadete ja abi- ja infoteadete andmekogusse kantud isikute kontaktandmeid, et saada hädaabinumbrile helistajalt või lühisõnumi saatjalt temale osutatud teenusega rahulolu kohta tagasisidet.

Seaduse vastuvõtmist toetas 54 ja selle vastu hääletas 13 Riigikogu liiget

Karin Kangro
Riigikogu pressiteenistus