Psühholoogiline kriisiabi sõjapõgenikele

Paljud meist puutuvad täna Ukraina sündmustega kaudselt kokku, aga on ka neid kes aitavad sõja eest põgenevaid inimesi vahetult. Eriti inimesed, kes võtavad põgenikke vastu või on aidanud nende elujärge muul kokkupuutval moel parandada. 

Materiaalsele abile lisaks, vajavad põgenikud ka psühholoogilist kriisiabi. Psühhosotsiaalne kriisiabi tähendab sõja eest põgenenud inimeste ja perekondade toetamist, et vähendada traumeeriva sündmuse mõju nende toimetulekule. Abistamine sisaldab esmaste vajaduste märkamist, praktilise abi ja info andmist, emotsionaalse toe pakkumist.

Selleks, et toetada nii abi vajajaid kui ka aitajaid, on Sotsiaalkindlustusamet välisveebi lehele www.sotsiaalkindlustusamet.ee/PSK koondanud kokku info psühhosotsiaalsest kriisiabist ja selle andmisest.

Mõeldes abi andjatele on Sotsiaalkindlustusamet loonud kaks kiiret enesetäiendamise võimalust, et abi andja tunneks ennast abi andes kindlalt ja abivajaja saaks seda abi, mis tal ka tegelikult vaja on:
Lisaks on tuginevalt WHO materjalidele tõlgitud eesti, inglise, ukraina ja vene keelsed põhjalikumad juhendid psühholoogilise esmaabi andmiseks:

Sõja eest põgenenutele pakutakse esmast tuge ja psühholoogilist esmaabi majutusasutuses ning vastuvõtupunktides ning eesti, vene ja inglise keeles kriisitelefonil 116 006.

Värskeim info sõja eest põgenenute abistamise küsimustes on koondatud veebilehele kriis.ee.  Lapsed ja lapsevanemad saavad murede korral saab abi lasteabitelefonilt 116 111 ning https://www.lasteabi.ee

Eesti inimesed saavad tasuta 24/7 vaimse tervise tuge: