Pürotehnika: kas ilus või valus?

Pürotehnika müügipunktid on end kaubanduskeskustes üles seadnud, värvikirevad stendid ja ilutulestiku pakendid kutsuvad end vaatama, katsuma ja soetama nii nooremaid kui ka vanemaid.

Pürotehnikat on kasutatud juba sajandeid ja seda eelkõige religioossetel eesmärkidel. Nüüdseks on ilutulestikust saanud värvikirev vaatemäng, mis saadab meid kõige rõõmsamatel, emotsionaalsematel ja hingesoojematel hetkedel. Paraku võib rõõmuhetkele järgneda valu, hirm ja ahastus.

Pürotehnilised tooted jagunevad eri kategooriatesse ja vastavalt sellele võivad neid kasutada kas nooremad, vanemad või hoopiski ainult oma ala professionaalid. Sellekohast infot jagab tootemüüja ning lisaks on see märgitud ka tootepakendile. „Näiteks F1 kategooria alla kuuluvad tooted on lubatud kasutamiseks alates 12. eluaastast, kuid tuleb meeles pidada, et sellisteks toodeteks on säraküünlad ja tordivulkaanid. Kõiksuguseid rakette ning ilutulestikupatareisid (kategooriad F2 ja F3) tohib osta ja kasutada vaid täisealine. Eelmainitutest kõrgema kategooriaga ilutulestik on mõeldud kasutamiseks vaid eriteadmistega pürotehnikule,“ selgitab demineerimiskeskuse nõunik Arno Pugonen.

Pandeemiaolukorras eriti igapäevaseks muutunud e-kaubandus teeb ka pürotehniliste toodete kättesaamise liigselt mugavaks, lihtsaks ning kontrollimatuks. E-poes passi ei küsita ja nii võivadki noorte kätte sattuda tooted, mida nad kasutada veel ei tohi, ning mille kvaliteedis ei saa kindel olla. „Pürotehnilist toodet võib müüa vaid vastavat tegevusluba omav ettevõte. Eraisikult tänavalt, internetist või turult ilutulestikku osta ei tohi. Nõuetele mittevastava sertifitseerimata pürotehnilise toote kasutamine võib tekitada tõsiseid vigastusi ja varalist kahju. Müügipunktist soetatud pürotehnikale kehtib tootegarantii ning kui ostetud raketil või ilutulestiku patareil on väliseid nähtavaid vigastusi, siis seda kindlasti kasutada ei tohi – see tuleb müügipunkti tagastada. Pürotehnilisel tootel peab olema kaasas ka eestikeelne kasutusjuhend. Lisaks tuleb kindlasti teha vahet signaalraketil ja ilutulestikul – esimest tohib kasutada vaid ohuolukorras, mitte oma lõbuks,“ selgitab demineerimiskeskuse nõunik. Just valel eesmärgi kasutatud signaalrakett põhjustas kolm aastat tagasi tulekahju, milles hävis ühe pere elutöö, Nurmiko talu.

Mullusest pürotehnika müümise tipphooaja algusest kuni tänavuse detsembrikuu keskpaigani on päästjaid pürotehnika tõttu appi kutsutud rohkem kui sajal korral. „Väljakutsed võib jämedalt jaotada kolmeks – jahtumata pürotehnikast läheb põlema selle ümbrus või prügikast, noorte seiklushimu toob kaasa pahandusi või räägime juba tõsisemastest õnnetustest, kus saab viga inimene või kellegi vara,“ ütleb Pugonen. Näiteks loopisid mullu noored trepikojas ilutulestikku ning sellest sai tulekahjustusi naabri uks või teine noorte seltskond proovis rakettidega purustada veekogu jääd, vedamisi see neil ei õnnestunud. Ilutulestikku on lastud rõdudele, terrassidele, autode pihta, mille tagajärjel on olnud väiksemaid ja suuremaid tulekahjusid.

PPA piirkonnavanem Siim Linnard nendib, et pühade-eelne aeg toob igal aastal kaasa üksjagu juhtumeid, kus pürotehnika kasutamine ei loo oodatud peomeeleolu, vaid ainult paksu pahandust. „Mõni on süüdanud ilutule peopesal, teine pannud puupliidi alla ilutulestiku paketi, ka on majade vahel pürotehnikat kasutades lõhutud aknaklaase, süttinud on prügi- ja postkastid. Rääkimata noortest, kes õhtuhämaruse saabudes paugutavad rakette rahvarohketes kohtades, sõidukite vahel ning mujal, kus ümberringi on kõiksuguseid kergelt süttida võivaid objekte,“ loetles piirkonnavanem. Tema sõnul toob kergekäeline suhtumine kõigesse, mis süttib, plahvatab ja teeb pauku, igal aastal kaasa üksjagu rahurikkumisi, varakahju ja vigastusi pealekauba. Seda nii laste aga ka pürotehnikaga läbimõtlematult ringi käinud täiskasvanute puhul. „Aastavahetusele vastu sammudes on paslik meelde tuletada, et ajavahemikul kell 22-06 ning puhkepäevadele eelneval ööl kell 00-07 on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli kõrvalisi häirida võib. Erandiks on eesoleval ajal üksnes uusaastaöö, mil öörahu nõue erandlikult ei kehti,“ rõhutas Linnard.

Ohutuim on pürotehnikast üldsegi loobuda ning nautida linna korraldatud ilutulestikku või tulešõud. Kui aga rakettideta siiski ei saa, siis tuleb veenduda, et kasutusjuhend oleks loetud, ohutusnõuded ja reeglid täidetud ning rõõmus hetk ei pöörduks traagiliseks meile endile ega teistele.