Puust ja punaselt tuleohtliku aja piirangutest

21. juulist 2021. a kuulutati tuleohtlik aeg välja lisaks Jõgevamaale, Lääne- ja Ida-Virumaale ka Pärnu- ning Tartumaal. Seni jõus olnud piirangud muutuvad kehtetuks Järvamaal.

Tuleohtlikul ajal on keelatud:

 metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal grillimine, lõkke tegemine, suitsetamine ning sisenemine mootorsõidukiga, sh parkimine
 lõket teha ja grillida, sh isiklikus ja RMK metsas

Tuleohtlikul ajal on lubatud:

 liigelda jalgsi või rattaga
 metsatööd omaniku vastutusel
 turba- ja põllumajandustööd omaniku vastutusel
 grillida ja lõket teha vaid isiklikus aias

 Mootorsõidukite ülalmainitud aladele sisenemise keeld piirab eelkõige lõbustustegevusi. Lubatud on aga eluliselt vajalikud (elutähtsateenuse tagamine) või edasilükkamatud tegevused (lisaks ülal välja toodud hooajatöödele), mis võivad olla seotud uuringute, elektritööde, julgeoleku jms tegevustega.

Päästeamet analüüsib olukorda igapäevaselt ning muutusi piirangutes võib tulla veel. Juulis on toimunud juba üle 100 metsa- ja maastikutulekahju.

Tuleohtliku aja piirangud