Regionaalsed kriisikomisjonid arutavad ühisistungil pikaajalise kriisi õppetunde

Täna kogunevad regionaalsed kriisikomisjonid virtuaalsele ühisistungile, et arutleda ühiselt kriisireguleerimise ja kriisiks valmisolekuga seotud teemadel ning seada alanud aasta eesmärgid.

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul kinnitas mullu alguse saanud COVID-kriis asjaolu, et ükskõik millise kriisiga on tegu, on selle lahendamiseks vaja regionaalset koordinatsiooni. „Oma elanikke aitavad nende mures eelkõige kohalikud omavalitsused, olgu siis kriisiaeg või mitte. Kohaliku tasandi koordineerimist vajavad aga ka teised asutused ja ametkonnad. Regionaalsed kriisikomisjonid koondavad kõiki kriisi lahendavaid osapooli, mistõttu on neil võtmeroll kohalikele omavalitsustele kiire ja professionaalse abi ja toe pakkumisel. Selle tööga on nad hästi hakkama saanud, nii et ka praegu, viiruse teisel laineharjal, kogunetakse laiendatud koosseisus lausa iganädalaselt, et pakkuda igakülgset tuge,“ sõnas Tammearu.

Eestis on neli regionaalset kriisikomisjoni, kuhu kuuluvad vastava regiooni riigiasutuste ja suuremate linnade esindajad. Kriisikomisjoni juhib vastava regiooni päästekeskuse juht. Üldjuhul toimuvad komisjonide istungid neli korda aastas, kuid alates mullu oktoobrist on kogunetud iga nädal.

Kriiside reguleerimisega tegeletakse Eestis kolmel tasandil: üleriigilisel (Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon), regionaalsel (neli regionaalset kriisikomisjoni) ja kohalikul tasandil (kohaliku omavalitsuse kriisikomisjonid).
Kriisikomisjonide peamine ülesanne on koordineerida asutuste tegevusi hädaolukordade ennetamisel, nendeks valmistumisel ning lahendamisel, samuti elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamisel vastavalt kohalikus omavalitsuses, maakonnas, regioonis või üle riigi.

Regionaalsete kriisikomisjonide ühisistungit korraldab Päästeamet ning virtuaalne keskkond võimaldab kuulajaskonda laiendada. Mullu osales istungil ligikaudu 90 inimest, kuid tänavu kaasatakse lisaks komisjoniliikmetele teisi kriisireguleerimisega seotud osapooli.