Regionaalsed kriisikomisjonid keskenduvad Päästeameti kasvanud rollil riigikaitses

Täna kogunevad regionaalsed kriisikomisjonid virtuaalsele ühisistungile, et arutleda ühiselt kriisireguleerimise ja kriisiks valmisolekuga seotud teemadel ning seada alanud aasta eesmärgid.

„Kriisideks valmistumine on meie kõigi asi – nii kriisikomisjoni liikmete kui ka iga Eesti ettevõtte ja elaniku,“ rõhutas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. „Seadsime mullu päästevõrgustiku eesmärgid aastani 2025, kirjeldasime hädaolukorra seaduses võrgustiku rolli, lõime omavalitsuste kriisiindeksi, mille põhjal kaardistasime kriisideks valmisoleku. Suur töö on tehtud, palju on veel ees.“ Tammearu sõnul märgiline, et Vabariigi Valitsus suunas erakorraliselt 380 miljonit eurot laia riigikaitse ja mittesõjalise võimekuse arendamiseks. „Päästeameti jaoks on lisaressurss väga vajalik, et tugevdada elanikkonnakaitset, et tuleksime võimalikes kriisides paremini toime,“ sõnas Tammearu. „Jätkame regionaalse kriisikoordinatsiooni arendamist, kaardistame ulatusliku evakuatsiooni võimalused ja lahendused, sisustame valmisoleku seaduse vajalike tegevuste ja meetmetega. Ainult koostöös saavutame eesmärgi ja koostöö tähendab, et igaüks peab tegema oma osa ja natuke rohkemgi,“ lisas Tammearu. Erakordselt suur roll kriisireguleerimises on just kohalikel omavalitsustel.

Eestis on neli regionaalset kriisikomisjoni, kuhu kuuluvad vastava regiooni riigiasutuste ja kõigi omavalitsuste esindajad. Regionaalset kriisikomisjoni juhib vastava regiooni päästekeskuse juht. Kui tavaolukorras kogunesid regionaalsed kriisikomisjonid neljal korral aastas, siis pandeemia tõttu on kriisikomisjonide erakorralised istungid toimunud juba kahel järjestikusel aastal peaaegu iganädalaselt.

Kriiside reguleerimisega tegeletakse Eestis kahel tasandil: regionaalsel (neli regionaalset kriisikomisjoni) ja kohalikul tasandil (kohaliku omavalitsuse kriisikomisjonid). Päästeamet korraldab regionaalset kriisijuhtimist läbi mitmete tegevuste: nõustab kohaliku omavalitsuse üksuseid kriisireguleerimise korraldamisel, korraldab täidesaatva riigivõimu asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste vahelist koostööd hädaolukordade ennetamisel ja nendeks valmistumisel ning toetab hädaolukorra lahendamist juhtivat asutust teabevahetuse, olukorrateadlikkuse ja koostöö korraldamisel hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra lahendamisel.

Regionaalsete kriisikomisjonide ühisistungi peamiseks eesmärgiks on fokuseerida alanud aasta eesmärgid ning arutleda ühiselt kriisireguleerimise ja kriisiks valmisolekuga seotud teemadel. Regionaalsete kriisikomisjonide ühisistungit korraldab Päästeamet alates 2019. aastast, seega juba neljandat korda.