Saare Kõmina tulemus: demineerijad leidsid Saaremaalt ligi 1000 lõhkekeha

Päästeameti demineerijad leidsid ja hävitasid nädala jooksul otsingute ning inimestelt saadud väljakutsete tulemusel Saaremaalt kokku ligi 1000 lõhkekeha.

Suuremõõtmeliste demineerimistööde eesmärk oli puhastada Saaremaad sinna juba sõja ajast jäänud lõhkekehadest ning muuta saar seeläbi ohutumaks nii saarlastele endale kui külalistele.

Lääne-Eesti pommigrupi juhataja ja Saaremaa demineerimistööde üldjuht Aivar Post ütles, et nii palju lõhkekehi õnnestus leida tänu põhjalikule eeltööle. „Demineerijad koostöös ajaloohuviliste ja Kaitseväega võrdlesid sõjaaegseid maakaarte tänapäevastega ning tuginesid ka eelmise aasta kogemustele,“ rääkis Post. „Meie eesmärk oli kontrollida erinevaid legende, sõjaaegseid matmis- ja lahingupaiku ning hävituskohti,“ selgitas demineerimistööde juht. Tööde käigus kontrolliti üle mitmeid vanu lahingupaikasid, suurem osa leidudest tuli päevavalgele Sõrve piirkonna metsadest.

Kokku leiti nädala jooksul 920 lõhkekeha, mis on ligi kolm korda rohkem võrreldes eelmise aastaga. Lisaks leiti 1198 padrunit ja 34,3 kg lõhkeainet. Kolmest Saaremaa sadamast koguti kokku 148 aegunud signaalraketti. Transportimiseks sobivad lõhkekehad viidi Mõntu lõhkamiskohale ja hävitati seal, kuid lõhkekehad, mis olid halvas seisukorras ja mille liigutamine ei oleks olnud ohutu, hävitati leiukohal. Seda tehti 17 korral 44 lõhkekehaga.

Lisaks otsisid tuukrid lõhkekehasid ka Karujärvest. Nädal jooksul leiti 9 lõhkekeha, millest 3 häviti sündmuskohal. Enamik Karujärve leidudest olid lennukipommid, mis sisaldavad suures koguses lõhkeainet. Need leiud anti üle Mereväele, kes hävitas lennukipommid meres, kuna selliste suurte lõhkekehade hävitamine maismaal nõuab suurt ohuala, mida Karujärves ja selle ümbruses ei ole võimalik tagada.

„Kuigi viimasest sõjast on möödas juba enam kui 70 aastat, leidub siiski metsades, põldudel ning kodudes palju ohtlikku lõhkematerjali. Tõenäoliselt on Saaremaal demineerijatel tööd veel aastateks,“ nentis Post.

Otsingualal töötasid nädala jooksul pidevalt lisaks Päästeameti 43 demineerijale ka 11 Kaitseväe demineerimiskeskuse demineerijat. Kiirabi ja meedikuga varustas suuroperatsiooni Kaitseliit. Vaatlejana osalesid operatsioonil ka kaks Soome tuukrit. Otsingutele kaastati Milremi maastikurobot, mis kaugjuhtimise teel tõi metsast välja ligi 70 lõhkekeha. Lõhkekehade transportimisel tagas ohutust Politsei- ja Piirivalveamet.

Plaanilised demineerimistööd koondnime all „Saare Kõmin“ toimusid Saaremaal juba teist korda. Eelmisel aastal leiti kokku 324 lõhkekeha ja 512 padrunit. Planeeritud tööde käigus kontrolliti üle 20 000 ruutmeetri suurune maa-ala ja 600 meetri ulatuses külateid. Ühtlasi reageerisid demineerijad 30 väljakutsele.

Fotosid näeb Päästeameti Flickr'i kontolt