Saared saavad kriisivalmiduse parandamiseks 500 000 eurot

Päästeameti taotlusvoor saarte kriisivalmiduse suurendamiseks jagas 500 000 eurot generaatorite ostuks, nende ühendamise valmiduse loomiseks hoonetele ning alternatiivsidevahendite soetamiseks.

Erakorraline toetusmeede saarte elektrivarustuse toimepidevuse parandamiseks loodi siseministri otsusega möödunud aasta lõpul. „Möödunud talve tormidest tingitud elektrikatkestused näitasid, kuivõrd habras on saarte varustuskindlus. Majapidamised, ettevõtted ja omavalitsused pidid päevi ilma elektrita toime tulema - see pole aktsepteeritav. Tulevikus peab riik elektrivõrkude kindlust maapiirkondades ja saartel paremini tagama, aga neid puudujääke pole võimalik koheselt likvideerida. Seepärast lõimegi toetusmeetme, mille abil kohalikud omavalitsused saavad soetada elektrigeneraatoreid ja muud vajalikku, et selliste elektrikatkestuste korral paremini toime tulla,“ ütles siseminister Lauri Läänemets.

Päästeametile laekus 18 projektitaotlust kogusummas, mis ületas projekti eelarvet. „Taotlused olid väga põhjalikud ja läbimõeldud. Kui projektides ette nähtud tööd ka tehtud saavad ja seadmed paigaldatud, on jälle astutud edasi oluline samm saarte kriisivalmiduse arendamisel,“ kommenteeris Päästeameti kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse nõunik Terje Lillo.

Toetusvooruga toetas Päästeamet 22 ühenduskoha loomist hoonetele ning ligi 40 generaatori, 12 alusvankri (haagise), ühe kütusekäru, kahe satelliittelefoni ja 10 käsijaama ostu.

Toetust said küsida Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Kihnu, Vormsi, Ruhnu ning saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksused oma väikesaartele: Saaremaa vald Abrukale, Kõinastule, Vilsandile; Hiiumaa vald Heinlaiule; Muhu vald Kesselaiule, Viirelaiule; Viimsi vald Naissaarele, Pranglile, Kräsulile; Pärnu linn Manijale, Kuusalu vald Mohnile; Tartu vald Piirissaarele, Lääne-Harju vald Väike-Pakrile ja Tallinna linn Aegnale. Toetuse eraldamise piirmäärad sõltusid ka elanike arvust saarel.

2022. aastal said kõik kohalikud omavalitsused taotleda raha kriisivalmiduse parandamiseks. Taotletud 2,28 miljoni euro eest hangitakse alternatiivseid sidepidamisvahendeid ja generaatoreid.