Seoses eelarvekärbetega ei jätku projekti "Kodud Tuleohutuks" tegevused järgmisel aastal

2017. aasta lõpus alguse saanud projekti "Kodud Tuleohutuks" abil on nelja aastaga tuleohutuks muudetud ligikaudu 1800 majapidamist üle Eesti. Projekti olid kaasatud kõik Eesti omavalitsused ning nendepoolne toetus moodustas aastate jooksul kolmandiku projekti eelarvest.

Võrreldes projektile eelnenud aastatega on küttesüsteemist alguse saanud tulekahjude hulk vähenenud ligikaudu 40%. Viimastel aastatel on vähenenud ka hukkunute ja vigatatute hulk küttesüsteemist alguse saanud tulekahjudes. Kas kõik eelnev on saanud toimuma ainult tänu projektile, me öelda ei saa. Küll aga väidame veendumusega, et asjad ei juhtu iseenesest ning antud projektil on olnud saavutatud edus suur mõju. Kodud, mis korda tehtud, on just needsamad punased kodud, milles tulekahju tekkimise tõenäosus on kõige suurem. Seetõttu nende tuleohutuks tegemine, mõjutab otseselt ka tules hukkunute koguarvu.

Eraldi väärtusena on projekt väga palju suurendanud ja parandanud ka meie koostööd kohalike omavalitsustega ja aidanud teadvustada probleemi ulatust ja võimalusi olukorda parandada. Loodame siiralt, et tänu sellele on kohalikes omavalitsuses tekkinud tahe ja võimekus kõige haavatavamaid ka edaspidi toetada.

Omalt poolt otsime kindlasti ka edaspidi pidevalt uusi võimalusi ja lahendusi kodude tuleohutumaks muutmisel.

Aitäh kõigile, kes on andnud oma panuse projekti õnnestumisse!
Ilma Teieta ei oleks olnud võimalik seda kõike saavutada.

Grete Arumäe
ennetustöö osakonna nõunik