Sillamäe sadamas toimub keemiapäästesündmuse õppus

1.oktoobril toimub Sillamäe sadama territooriumil õppus, mille eesmärgiks on keemiapäästesündmuse lahendamise ja juhtimise treening. Õppuse käigus kontrollitakse ja hinnatakse ka Sillamäe varajase hoiatuse süsteemi helisignaali kuuldavus. See tähendab sireeni korralist testimist ning elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

Sündmuse legendi järgi 1. oktoobril kell 10:00 saab Häirekeskus teate, et Sillamäe sadamas, läänemuulil, on ammoniaagitankeri laadimisel purunenud laadimisevarras, mille tagajärjel tekkinud ulatuslik ammoniaagileke. Mitmed tankeri meeskonnaliikmed on saanud ammoniaagi mürgistuse. Enamus tankeri meeskonnaliikmed on varjunud tankeri siseruumidesse, mitmed kurdavad hingamisraskuste üle ning üritavad leida väljapääsu ohtlikust keskkonnast. Ammoniaagipilv liigub üle tankeri linna suunas.

Õppuse korraldavad Ida päästekeskus ja Sillamäe Sadam, kaasatud: Sillamäe sadama ettevõtted, Sillamäe linnavalitsus, Häirekeskus, Karell kiirabi, PPA Ida prefektuur ning Kaitsevägi.

Kasulik info:

Ammoniaagi ohud

Ammoniaak on terava ärritava (nuuskpiirituse) lõhnaga värvitu sööbiv õhust kergem gaas. Atmosfääris moodustab külma valge udupilve, mis püsib maapinnal. Soojenedes tõuseb gaasipilv üles.

Ohtlik on mürgise kemikaali kontsentratsioon õhus.

Mõju tervisele

Ärritab tugevasti silmi ja hingamisteid. Põhjustab pisaravoolust, nina-kurguvalu, köha, hingamisraskust, valu rindkeres. Suuremate kontsentratsioonide korral raske hingamisteede ja kopsude kahjustus, s.h kopsuturse, võimalik on äkksurm. Niiskusega reageerides tekib söövitav ammooniumhüdroksiid, mis kahjustab silmi ja nahka.

Tegutsemine

Väljas viibides liikuda risti tuulesuunaga ohualast kaugemale. Varjuda kinnistesse ruumidesse. Ruumides sulgeda kõik uksed, aknad ja ventilatsiooniavad. Katta kinni hingamisteed, võimalusel niiske riidega.

Esmaabi

Kannatanud toimetada mittesaastunud alale värske õhu kätte, eemaldada saastunud riided, loputada nahka ja silmi jooksva veega 20-30 minutit. Hingamisraskuste korral manustada hapnikku. Tagada rahu ja soojus. Kuna sümptomid võivad avalduda hiljem, vajavad kannatanud kindlasti hospitaliseerimist!

Mis on sireen?

Sireen on paigaldatud suurõnnetuse ohuga ja ohtlikkusse ettevõttesse või ohustatud aladele, et hoiatada tekkinud ohust.

Kuula ohusireene:

Üldhäire signaal
Minuti pikkune tõusev ja langev heli, mida korratakse vähemalt kolm korda 30-sekundilise pausi järel.
Üldhäire signaali kasutatakse tähelepanu saamiseks kõikide ohtude puhul ning see tähendab, et ohu kohta on oodata täiendavat teavet ja käitumisjuhiseid!

Üldhäire lõpp
Ühtlane minutipikkune heli pikkusega, mida edastatakse üks kord.
Häire lõpu signaal tähendab, et oht on möödas.

Testsireen
Ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit.