Siseministeerium, Päästeamet ning Politsei- ja Piirivalveameti uuendasid koostööd Päästeliiduga

Eile, 17. novembril allkirjastasid siseminister Kristian Jaani, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning Päästeliidu juhatuse esimees Piia Kallas neljapoolse koostööleppe, mille eesmärk on tugevdada koostööd turvalisuse loomisel ja siseturvalisuse vabatahtlike tegevuste arendamisel.

Siseminister Kristian Jaani sõnul on oluline Päästeliidu kaasamine pääste, merepääste ja elanikkonnakaitse valdkondade arendamisse. „Uuringud on näidanud, et inimeste valmisolek vabatahtliku tööga siseturvalisuse valdkonda panustada on suurem kui tegelik osalus, mistõttu on vaja parandada vabatahtlike päästjate motiveerimist ja kaasamist. Täna sõlmitud lepinguga seame eesmärgiks tugevdada koostööd turvalisuse loomisel ja siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse arendamisel.“

Päästeliidu juhatuse esimees Piia Kallas ütles, „Oleme vabatahtlikelt päästjatelt liiga tihti kuulnud, et nende rõõmud ja mured on justkui müüri taga. Nüüd avaneb võimalus olla otsekanaliks Siseministeeriumi strateegiliste tippjuhtideni. Päästeliidu eesmärk on siinkohal koostöö tugevdamise tähe all viia alustuseks info otsustajateni, et seejärel jõuda otsusteni. Otsusteni, mis motiveeriks vabatahtlike päästjaid oma kogukondade heaks jätkuvalt tegutsema. Loodetavasti saavad kohtumised olema sisulised ja sagedasemadki kui lepingusse kirja pandud kaks korda aastas.“

Koostöökokkulepe sõlmiti kümneks aastaks ja täidab Siseturvalisuse arengukava 2020-2030 üldeesmärk, mis ütleb: „Eesti inimesed tunnevad, et nad elavad vabas ja turvalises ühiskonnas, kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogukonna turvalisusesse loovad ühe turvalisima riigi Euroopas. Koostöös parandatakse elukeskkonda, vähendatakse ohtu elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagatakse kiire ja asjatundlik abi“

Eestis on pea 600 vabatahtlikku merepäästjat, ligi 1200 abipolitseinikku ja veidi üle 2300 vabatahtliku päästja, ca 180 vabatahtlikku, kes on valmis vastama riigiinfo telefonile 1247. Naabrivalvega on liitunud üle 10 000 majapidamise enam kui 500 erinevast paigast Eestis.

Mari Tupits
siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik