Siseministeerium soovib kehtestada varjendi ja varjumiskohtade nõuded

Siseministeerium veab eest varjumise korraldamise reguleerimist Eestis. Kavas on kehtestada varjendi rajamise kohustus uutele ehitistele ja varjumiskoha nõuded olemasolevatele hoonetele. Plaanidest andsid täna ülevaate ministeeriumi ja Päästeameti esindajad.

Siseminister Lauri Läänemets nentis pressikonverentsil, et elanikkonnakaitses tuleb hakata tasa tegema 30 aastat tegemata tööd. „Vaadates julgeolekuolukorda meie regioonis on oluline, et hakkaksime täna tegutsema selle nimel, et sõjalise ohu korral oleks meie inimesed kaitstud. Sõjaline vastupanuvõime on täpselt nii tugev, kui on tagala. Varjumine on laiemas elanikkonnakaitses oluline, sest sellega säästame inimelusid olukorras, kus vaenlane ründab sõjaliste objektide asemel tsiviilelanikkonda – nagu venelased on seda Ukrainas juba kaks aastat teinud,“ ütles Läänemets.

Siseministri sõnul on oluline, et suuri samme astutaks tegelikke võimalusi ja võimekusi silmas pidades - nii, et nõuete täitmine poleks inimestele, korteriühistutele ning asutustele-ettevõtetele ebamõistlikult koormav.

Päästeameti peadirektor Margo Klaose sõnul on Päästeameti eesmärk, et inimesed teaksid, kuhu ja kuidas sõjalise ründe korral varjuda ning jääksid ellu. „Hetkel on meie tegevuste fookuses omavalitsuste ja korteriühistute igakülgne toetamine ja nõustamine varjumiskohtade kohandamisel, olgu need siis kortermajade keldrid või avalikud rajatised. Samuti jätkame avalike varjumiskohtade märgistamisega. Meie siht on, et nelja aasta pärast on vähemalt 40% elanikest teadmine kuhu ja kuidas varjuda,“ ütles Klaos.

Ettevalmistamisel oleva varjumise eelnõuga soovitakse kehtestada varjendi rajamise nõue kõigi üle 1200 m2 pinnaga hoonete ehitamisel. Pindalalt sama suurte juba olemasolevate hoonete puhul kehtestatakse nõuded võimalusel varjumiskoha loomiseks. Enne eelnõuga edasiliikumist analüüsivad Siseministeerium, Kliimaministeerium ja Justiitsministeerium võimalusi varjendi kohustuse kehtestamiseks hoonetes, millele ehitusluba juba väljastatud, kuid ehitustegevusega ei ole veel alustatud. Varjendi täpsed tehnilised nõuded koostatakse eelnõuga paralleelselt koostöös eriala ekspertide ja liitudega ning kehtestatakse siseministri määrusega.

Päästeameti keldri varjumiskohaks kohandamise video.
Varjumiseks kohandatud keldri 3D mudel.