Stroomi ranna reostatud suplusalal tehti rannikuseiret

Päästeamet koos Keskkonnaameti ja Põhja-Tallinna linnaosa valitsusega tegid rannikuseiret, mille tulemusel selgus, et Stroomi ranna reostus on lokaalne ja jääb juba varem tähistatud ala piiridesse ning asub põhiliselt liiva all. Täpsed mõõtmised näitasid, et reostus asub ranna ääres madalas vees umbes 500-ruutmeetrisel alal ning on praegu piiratud lintidega. Rand jääb avatuks, kuid ujumine on rannas mittesoovitatav, seega lehvib rannas lilla lipp.

Keskkonnaamet viis Stroomil kogu rannaala ulatuses läbi veealuse pinnase seire ning Keskkonnaameti nõuniku Himot Marani kinnitusel praegu reostust väljaspool teadaolevat ja piiratud ala ei leitud. „Kokkupuudet raske kütteõli kui ohtliku kemikaaliga tuleb igal juhul vältida,“ rõhutas Maran. „Kuigi raske kütteõli reostus on praegu piiratud alal tahkel kujul ja on segunenud pinnasega, võib see likvideerimistöid oodates tuulte, hoovuste ja muude keskkonnategurite mõjul hakata osaliselt levima,“ ütles Keskkonnaameti nõunik.

Ala piiratakse reostuse leviku vältimiseks betoonaluste peal seisva aiaga. Rand jääb inimestele avatuks, kuid ujumine on rannas mittesoovitatav, sest reostuse puhul on tegemist naftasaadusega, mis võib põhjustada nahaärritust ning allaneelamisel muid tervisekahjustusi.

Reostuse eemaldamiseks on vaja kasutada rasketehnikat ning sellega hakkab tegeleb Põhja-Tallinna linnaosa valitsus, kes kuulutab välja riigihanke kaevatööde läbiviija leidmiseks. Eeldatavalt saab reostuse likvideerimisega tegelema hakata alles sügisel.

„Reostuse koristamise algus võib venida mitu kuud. Linnaosa korraldatud ostumenetlus reostuse likvideerimiseks Stroomi rannast kukkus läbi, kuna soovitud teenuse kogusumma ületab oluliselt riigihangete seaduses sätestatud ostumenetluse läbiviimist võimaldavat piirmäära. Tunnistasime ostumenetluse kehtetuks ja alustame teenuse tellimise ettevalmistamist avatud hankemenetluses,“ selgitas Põhja-Tallinna linnaosavanem Manuela Pihlap. Päästeamet andis sündmuse juhtimise üle Põhja-Tallinna linnaosa valitsusele, kes teeb koostööd Terviseameti, Keskkonnameti ja Päästeametiga.

Terviseameti hinnangul pole teada, kas ja kuidas reostus levib, mistõttu on ettevaatuse põhimõttel ujumine mittesoovitav. Kuni pole selge reostuse olemus ning kuidas see käitub, jääb Stroomi randa lehvima lilla lipp. Terviseameti Põhja regionaalosakond võttis reedel, 8. juulil reostunud ala ümbrusest veeproovid, et määrata, kas naftasaadused kanduvad edasi ka suplusvees. Proovide tulemused selguvad uue nädala alguses ning nendest lähtuvalt antakse edasised suunised suplejate ohutuse tagamiseks.

Praegu ei ole täpselt teada, kust reostus pärineb. Uut infot reostuse päritolu kohta võib saada kaevetööde käigus.

Juuni lõpus avastati Stroomi ranna suplusalalt naftareostus, mida Päästeamet on siiani käsitsi kokku kogunud ja utiliseerinud 42 kotti. Laborianalüüside ning reostuse leiukohta arvesse võttes võib kinnitada, et tegu on varasemast ajast pärit raske kütteõli jääkreostusega.