Stroomi ranna suplusalalt avastati raske kütteõli reostus

Päästeamet koostöös Keskkonnaameti ja Põhja-Tallinna linnaosa valitsusega alustas juuni lõpus Stroomi ranna keskosast avastatud vana raskekütteõli kokku kogumist.

25. juunil avastatud reostust on leitud ranna äärest madalast veest umbes 300-ruutmeetriselt alalt ning see asub liiva all, kust see on hakanud mingil põhjusel välja imbuma. Käsitsi kaevamisel leiti reostust kuni meetri sügavuselt. Reostuse eemaldamiseks on plaanis kasutada rasketehnikat, millega kaevatakse reostunud pinnas lahti ning utiliseeritakse. Reostuse täpsem seire ja ranna ääre kontroll algab täna.

Esialgne reostunud ala piirati koostöös rannavalvuritega juba 28. juunil ning kohe võttis Keskkonnaamet reostusest ka proovid, mis saadeti laborisse. Samal ajal asus Päästeamet reostust käsitsi kokku korjama ja siiani on kogutud 42 kotti rasket naftasaadust.

Keskkonnaameti nõunik Himot Maran selgitas, et naftasaadus tuleb loodusest esimesel võimalusel kokku korjata. „Kriisiolukorraga siiski praegu tegemist ei ole, sest reostus on liivaga seotud, püsib paigal ja ei levi. Suurt ohtu merekeskkonnale ja mereelustikule reostus seega praegu ei põhjusta,“ ütles Maran.

Reostuse päriolu on hetkel teadmata, kuid selle põhjal, kui sügaval reostus asub ja kuidas käitub, võib arvata, et tegu on pigem vanema raske kütteõli jääkreostusega, mis on nüüd liivakihi liikumisega pinna lähedale jõudnud. „Saame rohkem infot kindlasti päästetööde käigus, et kui palju saastunud pinnast välja tuleb,“ lisas Keskkonnaameti nõunik.

Et tagada inimeste ohutus, suletakse kaevetööde ajaks selles piirkonnas ranna suplusosa. Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul on rannas ujumise piiramine raske, aga vältimatu otsus. „Meie ülesanne on kujunenud olukorras operatiivselt tegutseda, et puhas rand saaks taasavatud võimalikult kiiresti. Leiame kiirmenetlusega koostööpartnerid, et eemaldada veest reostuse jäägid nii, et reostunud ala ei laieneks. Oluline on, et keerukad tööd saaksid tehtud keskkonda võimalikult vähe kahjustades ning reostunud pinnas tuleb turvaliselt utiliseerida,“ selgitas Manuela Pihlap. Reostuse likvideerimist korraldab linnaosa valitsus, kes hoiab elanikke tööde käiguga operatiivselt kursis. Jätkuvad ka Keskkonnaameti kontrollreidid, kuni reostuse ulatus on lõplikult välja selgitatud ja likvideeritud.

Seni, kuni kogu ranna äärt kontrollitakse ja reostust likvideeritakse, on Stroomi rannas ujumine rangelt mittesoovitatav. Kui keegi tahab vette minna, siis toimub see inimese omal vastutusel.