Sügisel kontrolli üle suitsuanduri tervis

Sügis on küttehooaja algus ning lisaks küttesüsteemide korrasolekule tuleb kindlasti üle kontrollida elupäästva suitsuanduri tervislik seisund, sest õnnetusest suudab märku anda üksnes töökorras andur.

Selle aasta üheksa kuu jooksul on puhkenud 21 eluhoonetulekahju, kus on hukkunud ka inimesed. Vaid neljas sellises kodus oli olemas toimiv suitsuandur. Eluhoonetulekahjusid, kus inimesed on viga saanud, puhkes samas vahemikus 44 ning neist 19 juhul oli olemas toimiv suitsuandur. Eelmisel aastal tehtud kodunõustamiste käigus selgus, et nõuetekohaselt paigaldatud ja toimiv suitsuandur puudus igas neljandas külastatud eluruumis. See näitab, et elupäästvaid andureid on kodudes jätkuvalt liiga vähe ning see omakorda suurendab traagiliste õnnetuste riski.

Arvestada tuleb aga ka sellega, et suitsuanduril, nagu teistelgi tehnikaseadmetel, on oma eluiga. Selle möödudes väheneb või kaob tema võime õnnetusest õigel ajal märku anda.

„Suitsuandurite eluiga on olenevalt tootjast ja hinnast 3-10 aastat, pärast seda tema töövõime väheneb või kaob. Seepärast peaksid kõik need inimesed, kes on koju suitsuanduri juba aastaid tagasi paigaldanud, kontrollima üle, mis seisus nende suitsuandur on. Selleks tuleb andur laest alla võtta ning kontrollida seadme tagaküljel olevat infot. Seal on kirjas suitsuanduri eluiga. Kui andur on aegunud või kui tagaküljel pole aegumise aega kirjas, tuleb seade kindlasti ja kohe välja vahetada,“ ütles Päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Kristina Eesmets.

Ka pealtnäha korralik suitsuandur võib olla oma elu ära elanud. „Aegunud andur võib küll näida töökorras, kuid tema elektrooniline sisu vananeb ja seetõttu ei saa olla kindel tema töövõimes,“ lisas Eesmets ning selgitas, et isegi siis, kui aegunud andur teeb testnupule vajutades häält, võib tema töövõime olla tegelikult märkimisväärselt vähenenud. Aja jooksul kaotab andur tundlikkust ega suuda seepärast ka tulekahjut piisavalt kiiresti tuvastada.

Kui asute suitsuandurit välja vahetama, tuleb kindlasti järgida seadmega kaasas olevaid juhiseid. Nende järgimine tagab anduri korrektse töökorra ning parima kasuteguri. Suitsuandur tasub paigaldada magamistoa ees asuva toa, koridori või esiku lakke – seal avastab andur kõigist eluruumi osadest alguse saanud tulekahju ning hoiatab magajaid. Lisakaitseks tasub andur võimalusel paigalda ka magamistuppa. Mitmekorruselises majas on mõistlik paigalda lisakaitseks vähemalt üks suitsuandur igale korrusele. Kuna köögis või vannitoas võib suitsuandur aurude tõttu anda häiret ka siis, kui tulekahjut pole, tasub neisse ruumidesse üles seada temperatuuriandur.

Päästeamet soovitab kontrollida suitsuanduri töökorras olekut testnupule vajutades vähemalt kord kuus. 2022. aasta algusest on tahkekütusega köetavates hoonetes kohustuslik ka vingugaasiandur, mille töökorda tuleb samuti regulaarselt kontrollida. Aegunud või rikkis andur tuleb kindlasti välja vahetada.